Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juni 2023

God avkastning och spännande framtidssatsningar

Inflation, BNP-tillväxt, ränta och Wagnergruppens ”uppror” i Ryssland var i fokus under juni. Världens börser utvecklades överlag positivt med eg S&P500 +6,6 % under månaden och Stockholm var starkast i Norden. De stora bolagen fortsatte att utvecklas starkare än småbolagssektorn som under hela 2023 har gått sämre än OMX30-bolagen. FED beslutade som väntat att lämna styrräntan oförändrad vid 5,25 %. ECB höjde med 0,25 % till 4,0 % och Sveriges Riksbank med 0,25 % till 3,75 %. Efter att representanter från flera av världens centralbanker uttalat sig om ytterligare höjningar framåt steg 10-åriga statsobligationer under månaden.

En månad klart över snittet

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 3,6 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg 2,1 %. Positivt bidrag kom från innehaven i Husqvarna, ABB och Sandvik, medan Linc gav störst negativt bidrag.

 

”Vårt portfoliobolag Nibes låga skuldsättning öppnar upp för fortsatt förvärvsaktivitet inom den glödheta marknaden för energieffektivitet. Förutom Nibe har även Addtech annonserat förvärv under juni.”

Storsatsningar från fondbolagen

Under månaden annonserades Nibe att de avsåg förvärva Holländska Climate for Life som erbjuder energieffektiva lösningar inom värme och kylsystem. Med en ledande ställning inom bostäder och kommersiella fastigheter i Holland utökas Nibes erbjudande inom värmepumpar och ventilation samtidigt som försäljnings- och kostnadssynergier uppstår.  Nibes förvärvstakt har minskat de senaste åren på grund av pandemin, men med detta större förvärv visar bolaget återigen att de fortsätter att växa organiskt samt genom bolagsköp. Nibes låga skuldsättning öppnar upp för fortsatt förvärvsaktivitet inom den glödheta marknaden för energieffektivitet. Förutom Nibe har även Addtech annonserat förvärv under juni.

Rätt tid att gå in i JM

Under inledningen av juni gick vi in i JM. Det är onekligen så att den nordiska bostadsmarknaden befinner sig i ett prekärt läge med substantiellt högre räntor och väldigt få byggstarter. Det är svårt att veta hur länge detta håller i sig, men vår uppfattning är att bostadsköparna vågar sig tillbaka till marknaden när räntorna börjar stabilisera sig. Återhämtningen lär ske gradvis. Givet JM:s marknadsandel, erfarenhet och tillgång till byggrätter kan de rida igenom stormen till nästa uppgång. Därav kan bolaget agera mer långsiktigt och dessutom dra nytta av nuvarande situation när mindre byggaktörer utan finansiella muskler måste agera reaktivt.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.