Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt mars 2022

Ytterligare en månad då finansmarknaderna fortsätter att vara volatila. Invasionen i Ukraina har brutit ut i ett fullskaligt krig med human katastrof som följd. Bolag med exponering mot Ryssland och Ukraina påverkas och svenska företag verksamma i Ryssland har stängt ned både försäljnings-och produktionsverksamheter. Situationen med komponentbrist har eskalerat och råvarumarknaden har återigen stigit kraftigt med stora prisuppgångar på råvaror som olja och gas som följd.

Solblandat regn under månaden som gick

Enter Sverige Hållbar Tillväxt föll med 0,4 % under mars samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 2,5 %. Störst bidrag kom från innehavet i Mips som återhämtade sig efter kursfallet i början av året. Störst negativt bidrag kom från positionen i Medicover. Omsättningen i Ukraina stod för 9 % av bolagets försäljning under 2021.

“Vi har tagit en position i värmepumpstillverkaren Nibe. Elpriserna är höga och payoff-tiden för en investering har nästan halverats för den europeiska konsumenten.”

Husqvarna lämnade en vinstvarning då de på grund av komponentbrist inte kan möta efterfrågan på bland annat robot- och traditionella motorgräsklippare. En klart negativ situation, då störst fokus på införsäljning och leverans till återförsäljare sker under årets första månader. Bolaget menar att efterfrågan är fortsatt stark men att de inte kan leverera på de beställningar som kommer in. H&M rapporterade en mycket svag kvartalsrapport med försämrade bruttomarginaler till följd av högre leveranskostnader och råvarupriser som inte kompenserats för. H&M har samtidigt stängt ned en mycket lönsam försäljning i Ryssland, vilket påverkat kvartalet negativt.

Blicken mot nya positioner

Vi har tagit en position i värmepumpstillverkaren Nibe. Elpriserna är höga och payoff-tiden för en investering har nästan halverats för den europeiska konsumenten. Stor potential då Europa förväntas minska sitt beroende av olja och gas från Ryssland och EU vill stödja en värmepumpssatsning.

Inflationen fortsätter att stiga och flertalet centralbanker indikerar kommande räntehöjningar. Räntehöjningar påverkar tillväxtbolagens värdering mest, då den större andelen av bolagens värde ligger i framtida kassaflöden som då diskonteras till en högre ränta.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.