Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt september 2022

Framåt för energieffektivisering när marknaden bromsar

Utvecklingen på de finansiella marknaderna fortsatte med stigande volatilitet och minskad riskaptit. Centralbankerna höjde som förväntat räntorna under månaden. Riksbanken höjde räntan med 1 % och förväntas göra en större höjning på nästa möte också. Även amerikanska FED och ECB höjde under månaden kraftigt styrräntorna. Samtidigt pekar allt fler konjunktursignaler mot att vi går mot en kraftig inbromsning av ekonomin. I vårt geopolitiska närområde har turbulensen fortsatt.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A sjönk med –8,5 % och Enter Sverige Hållbar Tillväxt D sjönk med –8,4 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk –7,3 %. Störst bidrag gav positionerna i ABB, Addtech och Nibe medan positionerna i hjälmsäkerhetsbolaget Mips och fastighetsbolaget K2A gav minst.

Mips starka trots brokiga varulager

Mips vinstvarnade under månaden för en svag lageruppbyggnad ute hos återförsäljare. Under åren 2020–2021 så har framför allt cykelhjälmsförsäljningen varit stark och Mips har tidigare indikerat att de förväntat sig en nedgång under 2022. En kombination av ökad efterfrågan under pandemin samt svårigheter för återförsäljare att få tag på kvalitetsprodukter har medfört varulager av brokig kvalitet. Produktionssituationen har numera lättat i omvärlden men de stora varulagren hos återförsäljarna binder kapital och innebär att de måste avvakta nybeställningar. Mips har dock en urstark balansräkning utan några

“ABB har gynnats av frågan om energieffektivisering och höga elpriser i Europa.”

skulder och har bra tillväxt inom kategorierna Snö, Motorsport och Säkerhet. Branschkollegan Thule vinstvarnade också under månaden för försäljningstapp inom cykelkategorin.

Elbussar på väg framåt

ABB har gynnats av frågan om energieffektivisering och höga elpriser i Europa. Under månaden har ABB investerat och utökat sin verksamhet inom ladd och infrastruktur. Framför allt för laddning av offentliga elbussar, etc.

Kortsiktig medvind för ett H&M i motvind

H&M lanserade ett åtgärdspaket på 2 miljarder SEK i samband med kvartalsrapporten. Anledningarna är flera. Bolagets inköp har blivit dyrare eftersom större delen betalas i dollar, som stärkts betydligt mot andra valutor. Fraktkostnaderna ligger på en fortsatt historisk hög nivå. Kriget i Ukraina har inte bara skapat en allmän inflations- och kostnadschock utan också tvingat H&M att helt dra sig ur den lönsamma ryska marknaden. Allt detta – något av den perfekta stormen för H&M – speglades i det svaga kvartalsresultatet som hamnade mer än 30 % under marknadens förväntningar. Den enda kortsiktiga ljusglimten var en stark försäljning i september med en uppgång på 7 %. Värderingen för H&M är på historiskt låga nivåer. Direktavkastningen ligger på 7 %. H&M har en stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde vilket också bör begränsa nedsidan om konjunkturen fortsätter att försämras.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.