Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt augusti 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt augusti 2023

Framtidsfokus på cirkulära processer

Stockholmsbörsen var återigen Nordens svagaste marknad och småbolagen fortsatte att ha sämre utveckling än storbolagen.  Sverige sticker ut som en av de svagare aktiemarknaderna. I Europa sjönk PMI för tillverkningsindustrin och siffran kom in sämre än förväntat.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A minskade med 5,0 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk 3,7 %. Störst positivt bidrag kom från innehaven i Renewcell och AstraZeneca medan OX2 och Fasadgruppen bidrog minst.

Renewcell ett bolag för framtiden

Renewcell återvinner textilier och producerar Circulose som är tillverkad av 100 % återvunna textilier. Circulose används för att tillverka nya kläder och bidrar till en cirkulär process av textilindustrin då gamla kläder kan återanvändas till ny fiber. Bolaget håller som bäst på att skala upp sin produktionskapacitet och rapporterar månatliga produktionsvolymer. Renewcells produkt har rönt stort intresse och de ser stor efterfrågan då klädkedjornas hållbarhetsfokus ökar.

”Renewcell bidrar positivt till fonden. De håller på att skala upp sin produktionskapacitet och rapporterar månatliga produktionsvolymer. Renewcells produkt har rönt stort intresse och bolaget ser stor efterfrågan då klädkedjornas hållbarhetsfokus ökar.”

Ringar på vattnet

OX2 påverkades negativt av att branschkollegan Örsted meddelade att de tar en stor nedskrivning av sin projektportfölj inom havsvindkraft på ca 16 mdr dkr. Höjda räntor leder till ökade finansieringskostnader för projekten samtidigt som det råder osäkerhet om det amerikanska stödet för havsbaserad vindkraft. Tillståndsprocesser som ofta sätts med hjälp av auktionsförfarande innebär också stora kostnader. Örsteds aktie föll mer än 25 % på nyheten.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.