Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2021

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2021

Månadskommentar Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2021

November månad utvecklades volatilt med flera börsdagar med stora ned- respektive uppgångar. Anledningen till den höga volatiliteten var oro för högre inflation, ränteuppgångar och återigen en ökad spridning av Covid 19. En ny muterad variant, Omnikron, medförde stängda gränser och återinförda restriktioner.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt steg 3,32 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 1,67 %.

Störst bidrag till fondens avkastning kom från innehaven i Troax och Mips. Vi träffade Troax och diskuterade deras satsning i Italien och USA. Den amerikanska marknaden är intressant ur flera aspekter. Höglager och automatiserade lager växer i och med den starka tillväxten för online-försäljning. Den snabba tillväxten gör att efterfrågan för utbyggnad, effektivisering och motorisering av varulager blir allt viktigare för att tillgodose snabbare leveranser. Hjälmsäkerhetsbolaget Mips fortsatte att utvecklas väl efter sin starka kvartalsrapport där den organiska tillväxten slog förväntningarna med råge.

“Husqvarna gynnas av omställningen till mer elektrifierade produkter, där batteridrivna handhållna produkter blivit alltmer effektiva.”

Cecilia Persson

 

Sista november annonserade Husqvarna nya finansiella mål och dagen efter höll bolaget en kapitalmarknadsdag. De nya mer ambitiösa finansiella målen innebär att Husqvarna ska växa 5 % organiskt med en rörelsemarginal på 13 %. Husqvarna siktar på att dubbla sin försäljning av robotgräsklippare. Deras elektrifierade produkter ska stå för två tredjedelar av försäljningen inom fem år. Husqvarna har nyligen slutfört ett förvärv av Orbit, ett amerikanskt bevattningsföretag som ska komplettera Gardenas trädgårdsprodukter och utöka närvaron i USA med flertalet nya återförsäljare. Husqvarna har gynnats av senaste tidens ”stanna hemma-trend” under pandemin där intresse för hem och trädgård har stigit kraftigt. Husqvarna gynnas av omställningen till mer elektrifierade produkter, där batteridrivna handhållna produkter blivit alltmer effektiva.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.