Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt maj 2022

Marknaden fortsatte att domineras av kriget i Ukraina, stigande inflationsförväntningar och kommande räntehöjningar. Regeringen fattade beslut om att ansöka om ett svenskt Nato-medlemskap.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt föll med –2,4 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx föll –1,1 %. Störst bidrag gav positionerna i Medicover och OX2. Störst negativt bidrag gav positionerna i Fasadgruppen och K2A.

Förnybar energi har vind i seglen

Medicover har haft en negativ utveckling på stockholmsbörsen sedan årsskiftet, mycket beroende på deras närvaro i Ukraina. Verksamheten i Ukraina stod 2021 för ca 9 % av bolagets omsättning men aktien har fallit mycket mer än så. Under månaden publicerade tidningen Dagens Industri en köprekommendation för aktien. I maj genomförde Medicover även förvärv av sammanlagt 15 mottagningar i Polen och Rumänien, vilket mottogs positivt.

Tillsammans med en vindpark i Polen har OX2 sålt sitt första solparksprojekt till Ingka Group. OX2 ökar sin portfölj av förnybar energi i Polen samtidigt som det minskar klimatavtrycket för IKEA Retail. OX2 kommer att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken. Under maj har OX2 också färdigställt och överlämnat en vindpark i Härjedalen bestående av 53 turbiner.

“Tillsammans med en vindpark i Polen har OX2 sålt sitt första solparksprojekt till Ingka Group. OX2 ökar sin portfölj av förnybar energi i Polen samtidigt som det minskar klimatavtrycket för IKEA Retail.”

Högre råvarupriser ett orosmoln

Fasadgruppen redovisade en försäljningstillväxt på 70 % genom främst förvärv och med en organisk tillväxt på 4 %. Marginalen kom in som förväntat och bolaget har endast sett begränsade effekter från högre råvarupriser. Sektorn har dock utvecklats sämre än marknaden och aktien tappade trots att estimat har behövts korrigeras upp. asadgruppen utökade närvaron i Danmark och Norge genom förvärv.

Marknadsoro för att högre råvarupriser kan komma att slå negativt mot marginaler vid nybyggnation påverkade K2A som har en stor projekt-pipeline. K2A och SBB meddelade att de gemensamt har tecknat hyresavtal med Polismyndigheten och Kriminalvården om 42 500 m2 i Västerås med en hyrestid på 20 år.

Under månaden deltog vi i Renewcells finansieringsrunda där bolaget reste kapital för att kunna tidigarelägga sina expansionsplaner vid anläggningen i Ortviken.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.