Enter Fonders Hållbarhetsrapport nr 2, 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

Kapitel 1

Rapporten i korthet

Palmolja – nödvändig men långt ifrån oproblematisk
I maj publicerade Expressen ett längre reportage där tidningen följt en illegal handelskedja av palmolja med påstod koppling till AAK:s leveranskedja. AAK valde att inte delta i reportaget men svarade själva på Expressens frågor i ett eget pressmeddelande. Läs mer om det inträffade och våra reaktioner på sidan 6.
Palmoljans problematik har varit en ständig aktualitet under de 12 år som bolaget har varit en del av våra portföljer. Expressens reportage ger en ytterligare påminnelse om vikten av att agera som aktiva ägare och driva bolaget till att hela tiden bli bättre inom dessa viktiga områden. Av den anledningen riktar vi i denna hållbarhetsrapport ett stort fokus på frågan rörande palmolja och vår investering i AAK. På sidan 7 ger vi en närmare bild av palmoljans förutsättningar och hur den idag kan återfinnas i nästan hälften av alla förpackade produkter. Följaktligen ger vi på sidan 11 vår syn på hur AAK hanterar dessa frågor samt hur vi arbetar i vår påverkansdialog mot bolaget.

Kan rökkabiner vara hållbara?
Enter Fonder investerar inte i bolag inom tobaksindustrin, kan vi då motivera en investering i Qleanair vars största produktkategori är rökkabiner? På sidan 13 ger vi en närmare beskrivning av vår syn på denna frågeställning. Här beskriver vi också de hållbara framtidsutsikter vi ser för företaget.

Kapitel 2

Incidenter

AAK
Expressen publicerade i maj i år ett längre reportage där tidningen på plats i naturreservatet Teso Nilo i Indonesien följt en illegal handelskedja av palmolja. I reportaget kopp-lar Expressen samman den illegala palmoljan till kvarnar som finns publicerade på AAKs publika lista över sina underleverantörers samarbetspartners. Läs mer i rapporten

Balder
Balders finanschef Marcus Hansson och CFO/ekonomidirek-tör Magnus Björndahl häktades 29 maj för grovt insiderbrott. Enligt medieuppgifter rör anklagelserna insiderhandel i Balder-ägda Collector där Marcus Hansson sitter i bolagets styrelse. Läs mer i rapporten

Kapitel 3

Palmolja – nödvändig men långt ifrån oproblematisk

Palmoljans rykte har under lång tid stadigt försämrats. Att palmoljans problem uppmärksammas är inte förvånande, den finns nämligen i nästintill i allt. I en vanlig livsmedelsbutikbutik finner man idag palmolja i nära hälften av alla förpackade produkter och andelen palmolja i biodiesel har de senaste åren skjutit i höjden. Detta är en trend som trots palmoljans dåliga rykte inte förväntas minska, forskare räknar snarare med att världen kommer att fördubbla sin konsumtion av palmolja inom endast 10 år. Läs hela rapporten här.

Träffa analytikern
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.