Halvårsredogörelse 2023

VD har ordet

Under första halvåret 2023 har Stockholmsbörsen levererat drygt 11 % avkastning. Det kan ses som ett tecken på att efterfrågan för många av bolagen visat sig hålla uppe på en god nivå. Och betydligt bättre än vad många tidigare förutspått.

Men det har funnits goda skäl för mer försiktiga bedömningar om både företagens vinster och för ekonomin i stort. Problemet i fokus har varit en alltför hög inflation. Den har trots de många räntehöjningarna nämligen visat sig vara svårbekämpad. Både i USA, Euroområdet och i Sverige. Riksbanken har höjt räntan tre gånger i år till 3,75%. För ett år sedan låg samma ränta på noll. Det betyder att lånekostnader snabbt skjutit i höjden för både företag och hushåll.
Så här långt in i den nya räntemiljön är fastighetsbolagen de stora förlorarna med stigande lånekostnader och fallande fastighetspriser. Bankerna är de tydliga vinnarna med låga inlåningsräntor och stigande utlåningsräntor. De stora och för börsen så viktiga exportbolagen har också fördelar i den här miljön – till saken hör något överraskande att den svenska kronan försvagats mot både USD och Euro. Det brukar betyda en vitamininjektion till den sektorn. Inte sällan kan det spilla över i god efterfrågan till de av de något mindre bolagen som är underleverantörer till industrin. Bolag som tjänar sina pengar på hushållens konsumtion lär få det fortsatt utmanande. Sammantaget gäller det för oss som förvaltare att positionera fonderna i välskötta bolag som kan skapa värde i detta något lite nya investeringsklimat.

“Aktiv förvaltning erbjuder goda möjligheter i föränderliga tider som dessa.”

Det kan sägas finnas två sidor av samma mynt – högre räntor innebär tuffare tider för vissa men skapar möjligheter för andra. På den positiva sidan finns Enters två räntefonder. Vid utgången av halvåret kan fonderna investera det förvaltade kapitalet till 6,5% respektive 5,3% ränta. En ny och högre nivå.

Under de många åren av nära-noll-ränta grodde tankar om att de ekonomiska cyklerna tillhörde historien. Men utbud och efterfrågan svänger och är fortsatt påverkad av teknikutveckling, globala marknader, inflation och dessvärre också krig för att nämna några faktorer.

På Enter är vi fokuserade på det som heter aktiv förvaltning. Det innebär att vi metodiskt söker identifiera ett antal bolag som kan skapa mervärde för oss som investerare samtidigt som vi håller ett vakande öga på risker. Aktiv förvaltning erbjuder goda möjligheter i föränderliga tider som dessa.

Läs gärna vidare om hur vi för andelsägares bästa positionerat investeringarna i respektive fond och om de hållbarhetsrelaterade faktorer som styr våra fonder.

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist

Träffa förvaltarna
Henrik Lindquist
VD Pareto Asset Management AB

Henrik har mer än 30 års erfarenhet av kapital- och fondförvaltning och har verkat i bolaget sedan starten 1999. Henrik har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik nås på 070-693 57 13.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.