Enter Micro Cap

Små bolag. Stora värden.

Enter Micro Cap investerar i den drivkraft som finns bland svenska entreprenörer och innovatörer. Vi handplockar bolag tidigt i deras livscykel och investerar i företag som vi bedömer kommer växa vinsten betydligt snabbare än börsens genomsnitt.

Svenska Micro Cap-bolag – små bolag, stora värden

Svenska Micro Cap-bolag har historiskt utklassat de flesta aktiemarknader ur ett globalt perspektiv. Anledningen är en utomordentligt hög vinsttillväxt. En kombination av en stark entreprenörskultur, ett gott företagsklimat och robust bolagsstyrning samt en dynamisk kapitalmarknad ger goda förutsättningar för att svenska Micro Cap-bolag ska fortsätta sin snabba tillväxt och skapa stora värden för sina aktieägare.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningen i våra portföljbolag.

Vi handplockar de bästa Micro Cap-bolagen

Enter Micro Cap investerar i den drivkraft som finns bland svenska entreprenörer och innovatörer. Vi handplockar bolag tidigt i deras livscykel och investerar i företag som vi bedömer kommer växa vinsten betydligt snabbare än börsens genomsnitt. Vårt huvudfokus ligger på redan lönsamma kvalitetsbolag med skalbara affärsmodeller som är verksamma inom områden med hög strukturell tillväxt. Bra bolag helt enkelt!

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Vi investerar därför gärna i bolag vars produkter och tjänster aktivt kan bidra positivt till den hållbara omställningen. Vår övertygelse är att många nya bolag som kommer med innovativa lösningar på de stora hållbarhetsutmaningarna kommer att växa fram under de kommande åren – Enter Micro Cap ska vara en naturlig hemvist för dem.

Enter Micro Cap lanserades den 1 januari 2023
Nästa datum för tecknande av andelar är den 21 mars 2024

Fonden är månadshandlad. För efterföljande handelsdagar, se handelskalendern.
Månadskommentar från förvaltaren

“Rapporterna för fjärde kvartalet har nu börjat rulla in. Hittills har bolagen över lag levererat godkända resultat med positiva kursreaktioner som följd. Det stigande antalet utköpsbud som vi sett senaste tiden är ytterligare en indikation på tilltagande riskaptit.”

Öppnas i ny flik

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Investera i Enter Micro Cap

Enter Micro Cap investerar i den drivkraft som finns bland svenska entreprenörer och innovatörer. Vi handplockar bolag tidigt i deras livscykel och investerar i företag som vi bedömer kommer växa vinsten betydligt snabbare än börsens genomsnitt.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Investera i Enter Micro Cap

Enter Micro Cap investerar i den drivkraft som finns bland svenska entreprenörer och innovatörer. Vi handplockar bolag tidigt i deras livscykel och investerar i företag som vi bedömer kommer växa vinsten betydligt snabbare än börsens genomsnitt.

Läs mer om Enter Micro Cap

8 februari 2024

Enter gästar Placerapodden

2 februari 2024

Månadsrapport Enter Micro Cap januari 2024

23 januari 2024

Enter Micro Cap firar 1 år!

4 januari 2024

Månadsrapport Enter Micro Cap december 2023

27 december 2023

Enter Micro Cap gästar Ett Rikare Liv

5 december 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap november 2023

2 november 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap oktober 2023

23 oktober 2023

Enter Micro Cap gästar DI Börsmorgon 23 oktober

23 oktober 2023

Enter Micro Cap gästar DI Börsmorgon 23 oktober

6 oktober 2023

Enter Micro Cap gästar EFN Ekonomikanalen

3 oktober 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap september 2023

5 september 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap augusti 2023

31 augusti 2023

Oscar Karlsson intervjuas i Affärsvärlden

31 augusti 2023

Halvårsredogörelse 2023

3 augusti 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap juli 2023

5 juli 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap juni 2023

16 juni 2023

Småbolagen att köpa på börsen

7 juni 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap maj 2023

2 juni 2023

Enter Micro Cap – stark utveckling sedan start

4 maj 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap april 2023

2 maj 2023

Bolagsbesök hos Renewcell

28 april 2023

Enter Micro Cap gästar Marknaden

5 april 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap mars 2023

7 mars 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap februari 2023

24 februari 2023

Enter Micro Cap gästar Marknaden

6 februari 2023

Micro Caps förvaltare intervjuas av SAVR

6 februari 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap januari 2023

18 januari 2023

Micro Cap gästar Placera: Här letar han nya småbolagsvinnare

18 januari 2023

Enter Micro Cap gästar EFN: Två spännande bolag med stor uppsida

17 januari 2023

Oscar gästar DI TV: Småbolagen är de som har störst vinsttillväxt

17 januari 2023

Oscar gästar DI TV: Om nystartade fonden

11 januari 2023

Micro Caps förvaltare intervjuas i Aktiespararna

27 december 2022

Enter Micro Cap gästar Marknaden

1 december 2022

Enter Micro Cap gästar Aktiespararna

23 november 2022

Förvaltaren i Dagens Industri om nya fonden Enter Micro Cap

17 november 2022

Förvaltaren i Affärsvärlden om nya fonden Enter Micro Cap

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.