Månadsrapport Enter Micro Cap juni 2023

Positiv utveckling och goda förutsättningar framåt

Under juni månad avkastade Enter Micro Cap A -0,5 % medan index rörde sig -0,5 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats klart bättre än jämförelseindex, med en avkastning på 8,2 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått -1,3 %.

Under våren och försommaren har industribolagen fortsatt att utvecklas väl efter att ha kommit in klart över förväntan under senaste rapportperioden. Även mjukvarubolagen har överlag hållit uppe väl. Under senaste månaden har både industri- och mjukvarubolag med en hög andel kostnader i Sverige och mycket exportintäkter fått ytterligare medvind i form av en fortsatt försvagad krona. Något som ger fortsatt stöd in i sommarens rapportperiod.

Fingertoppskänsla som betalar sig

Mycket av det vi valt att undvika i Enter Micro Cap har utvecklats svagt under våren, däribland bygg-, konsument- och finansrelaterade sektorer. Det mesta talar för att de negativa faktorerna kommer att bestå i närtid, inte minst då många av dessa bolag nu dessutom drabbas av den senaste månadens försvagning av kronan. Konsumentbolagen brottas därtill med svag försäljningsutveckling, pressade marginaler och för stora lager. I många fall spökar även skuldsättningsgraden. Bland finansbolagen syns nu även tydliga tecken på stigande kreditförluster. I skenet av ovanstående är vi tillfreds med fondens tyngdpunkt på industri- och mjukvara med hög andel Business to Business-försäljning, jämfört med Business to Consumer-orienterade bolag som nu brottas ordentligt med svagt konsumentförtroende och för stora lager.

 

”Sammantaget har vi en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender. Förutsättningarna att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö är goda.”

Alla pusselbitar på plats

Teqnion har gjort förvärv under månaden vilket bidragit till fin kursutveckling. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden i portföljen är låg. Merparten av portföljbolagen har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Sett till helheten är beroendet av extern finansiering lågt. Sammantaget är det således en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender. Förutsättningarna att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö är goda.

Avslutningsvis gläds vi åt alla givande kundträffar och möten vi haft runt om i Sverige under våren i samband med fondens uppstart. Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.