Månadsrapport Enter Micro Cap april 2023

En portfölj för både samtiden och framtiden

Under 2023 är det framför allt storbolagen som haft ledartröjan. Storbolagsindex har stigit tvåsiffrigt medan börsens minsta bolag ännu står kvar på perrongen. Sammantaget skapar det en situation med attraktiva värderingar för börsens minsta bolag och en grogrund för framtida kursuppgångar då riskaptiten tilltar.

Under ett rapportintensivt april avkastade Enter Micro Cap A +4,5 % medan index gick +2,1 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats klart bättre än jämförelseindex, med en avkastning på +7,7 % att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som avkastat +1,3 %.

Enter Micro Cap B avkastade +4,1 % medan index gick +2,1 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats klart bättre än jämförelseindex, med en avkastning på +7,7 % att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som avkastat +1,3 %.

Kontrasternas år på börsen

Början av 2023 har bjudit på sällan skådade kontraster. Året inleddes med den starkaste januarimånaden för det breda börsindexet sedan 1994. Därefter kom optimismen på skam under mars då världens börser bjöds på en obehaglig deja vu från finanskrisen 2008. Marknadens oro för negativa följdeffekter var stor. Men sedan Credit Suisse övertogs av UBS under mars har de negativa nyheterna i det globala banksystemet uteblivit. Bolagens rapporter för första kvartalet har också överlag kommit in starkare än befarat. Sammantaget gav det nytt mod till aktiemarknaden under april.

”Vi ser en situation med attraktiva värderingar för börsens minsta bolag och en grogrund för framtida kursuppgångar då riskaptiten tilltar.”

Rivstart för Enter Micro Cap

Den genomgående trenden för Enter Micro Caps del så här långt har varit att industribolagen har kommit in klart över förväntansbilden – vilket gett rejäla lyft på aktiekurserna. Även mjukvarubolag har rapporterat bra och bemötts med positiva kursreaktioner. Några av fondens största innehav i form av Bufab, New Wave, Xvivo, Troax och Addnode har tagits emot extra väl under rapportperioden.

Värt att lyfta fram lite extra i sammanhanget är Xvivo som tillhandahåller lösningar för transplantation av framförallt lungor, men nu även hjärta. Några av produkterna som bolaget levererar innefattar organförvaring, kanyler och kyllösningar. Sammantaget bidrar Xvivos produkter till att effektivisera matchningen mellan organdonatorer och patienter, vilket gör att fler människor i världen kan få nya organ i tid. Ett fantastiskt viktigt uppdrag där bolagets tillväxt för med sig mycket goda samhällseffekter. Under kvartalet växte Xvivo 34 % organiskt samtidigt som man såg ett rejält lönsamhetslyft, upp till +17,8 % EBITDA – klart bättre än förväntansbilden.

Fokus på rätt sak

Mycket av det vi valt att undvika i Enter Micro Cap har utvecklats svagt under rapportperioden, däribland bygg-, konsument- och finansrelaterat. En hel del talar för att de negativa faktorerna i dessa tre sektorer kommer att bestå framåt. Byggbolagen uppvisar låga byggstarter och tvingas till varsel. Konsumentbolagen brottas med svag försäljningsutveckling, pressade marginaler och för stora lager. I vissa fall spökar även skuldsättningsgraden. Bland finansbolagen syns nu även tydliga tecken på stigande kreditförluster. I skenet av ovanstående är vi tillfreds med fondens tyngdpunkt på industri- och mjukvara med hög andel B2B-försäljning, jämfört med B2C-orienterade bolag som nu brottas ordentligt med svagt konsumentförtroende och för stora lager.

Ett långsiktigt upplägg

Sammantaget har vi en portfölj med goda förutsättningar att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden i portföljen är låg. Merparten av portföljbolagen har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Sett till portföljen som helhet är beroendet av extern finansiering lågt. Dessutom är fondens exponering mot kraftigt utmanade sektorer som konsument- och bygg mycket lågt. Sammantaget är det således en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

Avslutningsvis gläds vi åt alla givande kundträffar och möten som vi har haft runt om i Sverige under våren i samband med fondens uppstart. Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.