Månadsrapport Enter Micro Cap september 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap september 2023

Långsiktigt positiv prognos i tuffa tider

Småbolagen har haft en svag utveckling sedan halvårsskiftet. Utmärkande för sommarens rapportperiod var att de negativa kursreaktionerna var stora även på förhållandevis små negativa avvikelser mot analytikernas förväntan.

Under september månad avkastade Enter Micro Cap –6,1 % medan index rörde sig –5,5 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats bättre än jämförelseindex, –5,5 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som fallit –10,1 %.

Spännande tillskott i fonden

Under september har vi investerat i nya bolag, däribland det danska mjukvarubolaget cBrain som utvecklar digitala arbetsverktyg för offentlig sektor och mjukvara för uppföljning av hållbarhetsprojekt i världen – ett företag med spännande framtidsutsikter och väldigt stark finansiell utveckling redan i dagsläget. Beijer Alma, ett fint industribolag som vi följt under en längre tid och som kom ned till attraktiva kursnivåer under sommaren, är också nykomlingar i fonden. Under månaden genomförde portföljbolaget Xvivo en nyemission i syfte att underbygga bolagets expansion och kliniska prövningar inom nya applikationer i USA.

Ljusglimtar efter svagt tredje kvartal

Rapporterna för det tredje kvartalet närmar sig och aktiemarknaden har varit svag inför rapportperioden. Det finns oro för ytterligare avmattning för industribolagen och exempelvis konsument- och bygg väntas rapportera fortsatt väldigt svag utveckling ännu ett kvartal. Marknadens fokus är väldigt kortsiktigt just nu givet rådande ränteläge och risken för konjunkturavmattning i närtid.

Några kvartal framåt förefaller riskprofilen för börsens minsta bolag dock bli allt mer attraktiv för den långsiktiga investeraren, givet att värderingarna kommit ned ordentligt senaste tiden. Detta samtidigt som fondens innehav i många fall ökar vinsten med goda tvåsiffriga tal.  När vi nu dessutom går in i fjärde kvartalet så kommer vi allt närmare tidpunkten då analytikerkåren ska blicka ytterligare ett år fram i sina analyser.

Många av portföljens bolag kommer att hamna på historiskt väldigt attraktiva värderingar när analytikerna blickar in i 2025 och 2026. Vägen dit är givetvis lång och kommer vara kantad av många risker och utmaningar, vilka på kort sikt inte går att bortse från. Men ur ett långsiktigt perspektiv ter sig dagens kursnivåer som attraktiva för väldigt många av portföljens bolag. När det ser som mörkast ut är som bekant möjligheterna på börsen är som störst.

”Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats bättre än jämförelseindex, –5,5 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som fallit –10,1 %.”

Goda förutsättningar för fonden

Mycket av det vi valt att undvika i Enter Micro Cap har utvecklats svagt under året, däribland bygg-, konsument- och finansrelaterade sektorer. Det mesta talar för att de negativa faktorerna i dessa kommer att bestå i närtid. Konsumentbolagen brottas fortfarande med svag försäljningsutveckling, pressade marginaler och för stora lager. I många fall spökar även skuldsättningsgraden. I skenet av ovanstående är vi tillfreds med fondens långsiktiga tyngdpunkt på industri- och mjukvara med hög andel Business to Business-försäljning, jämfört med Business to Consumer-orienterade bolag som brottas ordentligt med svagt konsumentförtroende.

Osäkerheten kring vart räntan, den svenska kronan och industricykeln är på väg i närtid är hög. För portföljens del är det dock betryggande att den genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg. Merparten av våra bolag har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare och beroendet av extern finansiering i portföljen är lågt. Vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender återspeglas väl i fonden, och vi har goda förutsättningar att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.