Månadsrapport Enter Micro Cap maj 2023

Stark portfölj skapar rätt förutsättningar

Under maj månad avkastade Enter Micro Cap A +0,6 % medan index föll med 3,8 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats klart bättre än jämförelseindex, med en positiv avkastning på +8,7 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som fallit med 0,8%.

Det genomgående temat för Enter Micro Cap under rapportperioden har varit att industribolagen kommit in klart över förväntan – något som gett tydliga lyft på aktiekurserna. Även mjukvarubolag har rapporterat bra och överlag bemötts med positiva kursreaktioner. Några av fondens största innehav i form av Bufab, Fagerhult, Xvivo och Surgical Science har tagits emot extra väl.

Kirurgi når nya höjder

Just Surgical Science är värt att lyfta fram den här månaden. Bolaget utvecklar simulatorer med både hård- och mjukvara som används för träning av kirurger. Hårdvaran simulerar kirurgiska ingrepp för användning inom framför allt titthålskirurgi och endoskopi. Bolagets vision är att stärka kompetensen inom kirurgin och lite förenklat göra så att kirurger tränas i simulator likt piloter. Under månaden kom bolaget med en rapport som vida överskred marknadens förväntansbild, varpå aktien steg ordentligt. Omsättningen steg 44 % och rörelsemarginalen steg till 23 %, att jämföra med 12 % under samma kvartal i fjol.

”Den genomsnittliga skuldsättningsgraden i portföljen är låg och merparten av portföljbolagen har starka marknadsandelar samt tydliga huvudägare. Sett till portföljen som helhet är beroendet av extern finansiering lågt och sammantaget har vi en portfölj med fortsatt goda förutsättningar att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö.” 

Vatten på vår kvarn

Mycket av det vi valt att undvika i Enter Micro Cap har utvecklats svagt under rapportperioden, exempelvis bygg-, konsument- och finansrelaterat. Det mesta talar för att de negativa faktorerna i dessa sektorer kommer att bestå i närtid. Byggbolagen uppvisar låga byggstarter och tvingas till varsel. Konsumentbolagen brottas med svag försäljningsutveckling, pressade marginaler och för stora lager. I många fall spökar även skuldsättningsgraden. Bland finansbolagen syns nu även tydliga tecken på stigande kreditförluster. I skenet av ovanstående är vi tillfreds med fondens tyngdpunkt på industri- och mjukvara med hög andel business to business-försäljning, jämfört med business to consumer-orienterade bolag som nu brottas ordentligt med svagt konsumentförtroende och för stora lager.

En tydlig bild framåt

Sammantaget har vi en portfölj med fortsatt goda förutsättningar att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden i portföljen är låg. Merparten av portföljbolagen har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Sett till portföljen som helhet är beroendet av extern finansiering lågt. Allt detta återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

 

Avslutningsvis gläds vi åt alla givande kundträffar och möten vi haft runt om i Sverige under våren i samband med fondens uppstart. Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.