Månadsrapport Enter Micro Cap februari 2024

Under februari avkastade Enter Micro Cap A 3,3 % medan index steg 1,0 %. Den starka relativavkastningen beror framför allt på att merparten av portföljbolagen levererat goda kvartalsrapporter. Sedan fondens start har portföljen utvecklats bättre än jämförelseindex, 12,2 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått 1,9 %.

Den starka avslutningen på börsåret 2023 följdes upp av ett fortsatt starkt underliggande börsklimat under de första månaderna av 2024. I skrivande stund har majoriteten av rapporterna för fjärde kvartalet rullat in. Hittills har portföljbolagen över lag levererat godkända resultat med positiva kursreaktioner som följd. Även i de fall där rapporterna inte nått upp till analytikernas förväntansbild har kursreaktionen varit förlåtande, vilket tyder på ett fortsatt positivt tolkningsföreträde. Det stigande antalet utköpsbud som vi sett senaste tiden i form av buden på Pagero, Byggfakta, Besqab och Kindred under årets första veckor, är ytterligare en indikation på tilltagande riskaptit.

Styrkebevis bland fondbolagen

En majoritet av portföljbolagen har rapporterat under månaden. Så här långt har vi haft få plumpar i protokollet. Snarare har ett betydande antal innehav bjudit på positiva överraskningar. Ett exempel är Cellavision, som efter att ha skrivit ett nytt mångårigt samarbetsavtal med sin partner Sysmex också levererade en starkare rapport än väntat. Aktien steg 10 % när samarbetsavtalet annonserades och sedan ytterligare 20% på rapportdagen. Ett annat portföljbolag som överträffade marknadens förväntansbild var den finska bastutillverkaren Harvia. Bolaget uppvisade imponerande 24 % rörelsemarginal och fin tillväxt i USA och Japan. Något som belönades med ett kurslyft på över 20 % under rapportdagen.

En pionjär i portföljen

Under februari köpte vi in medicinteknikbolaget Stille till fonden. Bolaget har omkring 1,5 miljarder kronor i börsvärde och är ledande på nischade produkter inom kirurgiska instrument och specialbord för hjärt- och kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Eskilstunabaserade Stille, som grundades redan 1841, har en god balansräkning, tydliga huvudägare och fina förutsättningar att uppvisa stigande lönsamhet. Karaktärsdrag som harmoniserar väldigt väl med vad vi letar efter till Enter Micro Cap. Under slutet av 2023 förvärvade de det tyska familjebolaget Fehling Instruments, som uppvisar väldigt fina rörelsemarginaler. Tillsammans bildar bolagen en större grupp som vi bedömer har goda förutsättningar att tillsammans förbättra lönsamheten ytterligare samt på sikt också kunna växa vidare genom fortsatta förvärv. Att de verkar på en global marknad innebär betydande utrymme att fortsätta tillväxtresan under många år framöver.

”En majoritet av portföljbolagen har rapporterat under månaden och ett betydande antal har bjudit på positiva överraskningar. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen under 2024.”

Goda förutsättningar för fonden

Farhågorna kring var räntan toppar har minskat markant under senaste kvartalet som en följd av centralbankernas nya besked. Det lär dock dröja innan räntekostnaderna faller på ett märkbart vis för bolagen. Därför är det alltjämt betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag där genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg och lönsamheten god. Merparten av bolagen i fonden har dessutom starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Beroendet av extern finansiering är lågt. Sammantaget återspeglar fonden vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

När vi ser till omvärldsförutsättningarna står vi inför ett mycket intressant läge för Micro Cap-bolagen inför resten av 2024. Efter två år av svag utveckling jämfört med storbolagen, ser värderingarna ovanligt attraktiva ut för börsens minsta bolag. Både ställt mot stora svenska bolag och i jämförelse med exempelvis amerikanska Nasdaq samt mot egen historisk värdering. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen under 2024 samtidigt som långräntor och kreditspreadar fallit markant. Det, i kombination med en låg likviditet i den här typen av bolag, talar för att det kan bli en fortsatt god kursutveckling under året.

Sammantaget har vi fortsatt goda förutsättningar att navigera väl genom rådande omvärldsmiljö och tar oss an 2024 med god optimism.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.