Månadsrapport Enter Micro Cap februari 2023

Stockholmsbörsen har startat året i positiv anda. Återkommande riskaptit i kombination med förhållandevis goda kvartalsrapporter gav stöd åt börsen under februari månad. Vi gläds åt att starta Enter Micro Cap vid en tidpunkt där många rapporterande bolag vittnar om att flaskhalsproblematiken nu börjar lätta samtidigt som orderingångar och rörelsemarginaler håller emot bättre än befarat i många bolag.

Vi har hittills kommunicerat att Addnode, Troax, Engcon och CTT Systems utgör betydande innehav i portföljen. Alla fyra är bolag som väl representerar de långsiktiga kvalitéer som vi letar efter till Enter Micro Cap.

“Den starkast lysande stjärnan i just denna rapportperiod var Engcon som levererade en rapport som slog förväntansbilden ordentligt.”

Samtliga dessa fyra bolag levererade stabila rapporter under februari. Den starkast lysande stjärnan i just denna rapportperiod var Engcon som levererade en rapport som slog förväntansbilden ordentligt. Mest glädjande att se var den starka försäljningsutvecklingen i Europa och USA som överraskade klart positivt. I kvartalet växte man försäljningen med hela 78% i Europa och 58% i USA – tillväxttal som onekligen indikerar att den långsiktiga potential som finns i att internationalisera Engcons produkter faktiskt börjar materialiseras.

Under kommande månader kommer vi att kommunicera fondens innehav. Fram till dess kan vi sammanfatta fondens övergripande karaktärsdrag:
Vid startpunkten ingick 50 bolag i portföljen med ett genomsnittligt marknadsvärde på cirka 7,5 miljarder kronor. Den genomsnittliga försäljningstillväxten senaste 3-årsperioden var 22% och rörelsemarginalen 16%. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden ligger på låga 0,8x EBITDA. Majoriteten av portföljbolagen har därtill starka marknadsandelar, tydliga huvudägare samt en historik av att utvecklas bättre än jämförelseindex. Sammantaget är det således en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

Vi gläds mycket åt att fonden nu är tillgänglig för handel via våra samarbetspartners: Avanza, Nordnet, SAVR, Fondmarknaden och Alpcot. Dessutom kommer fonden bli tillgänglig på ytterligare plattformar i närtid.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som har investerat i Enter Micro Cap för förtroendet.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss om du intresserad av att vara med på Enter Micro Caps fortsatta resa!

Träffa förvaltaren
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.