Investera i våra fonder

Vi erbjuder fonder för långsiktigt sparande för dig som privatperson, privat bolag eller institutionell investerare, oavsett om det handlar om ett löpande sparande eller engångsinvesteringar.

Köp av fondandelar

Observera att fonden är öppen för köp respektive inlösen månadsvis.

  1. Anmälan om köp av fondandelar samt likvida medel måste vara Fondbolaget tillhanda före kl. 15.30 (kl 11:00 vid halv bankdag), 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden, (se tabell nedan).
  2. Vid direktinvestering via Fondbolaget – vänligen avisera oss om insättningen per email till operations@enterfonder.se
Sista datum för köp av fondandelar år 2023/2024
Avser period

20 december

januari

24 januari

februari

22 februari

mars

21 mars

april

23 april

maj

24 maj

juni

20 juni

juli

24 juli

augusti

23 augusti

september

23 september

oktober

24 oktober

november

22 november

december

18 december

januari

20 december

Avser period

januari

24 januari

Avser period

februari

22 februari

Avser period

mars

21 mars

Avser period

april

23 april

Avser period

maj

24 maj

Avser period

juni

20 juni

Avser period

juli

24 juli

Avser period

augusti

23 augusti

Avser period

september

23 september

Avser period

oktober

24 oktober

Avser period

november

22 november

Avser period

december

18 december

Avser period

januari

Inlösen av fondandelar (kunds försäljning av fondandelar)

Begäran om inlösen måste vara Fondbolaget tillhanda före kl. 15.30 (kl 11 vid halv bankdag), 15 bankdagar före den sista bankdagen i månaden, (se tabell nedan).

Inlösenformulär finns här och mailas till operations@enterfonder.se.

Sista datum för inlösen av fondandelar år 2024
Datum då likvida medel utbetalas till kund

10 januari

1 februari

8 februari

1 mars

7 mars

1 april

9 april

2 maj

10 maj

3 juni

5 juni

1 juli

10 juli

1 augusti

9 augusti

2 september

9 september

1 oktober

10 oktober

1 november

8 november

2 december

4 december

2 januari

10 januari

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 februari

8 februari

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 mars

7 mars

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 april

9 april

Datum då likvida medel utbetalas till kund

2 maj

10 maj

Datum då likvida medel utbetalas till kund

3 juni

5 juni

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 juli

10 juli

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 augusti

9 augusti

Datum då likvida medel utbetalas till kund

2 september

9 september

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 oktober

10 oktober

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 november

8 november

Datum då likvida medel utbetalas till kund

2 december

4 december

Datum då likvida medel utbetalas till kund

2 januari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.