Investera i våra fonder

Vi erbjuder fonder för långsiktigt sparande för dig som privatperson, privat bolag eller institutionell investerare, oavsett om det handlar om ett löpande sparande eller engångsinvesteringar.

Köp av fondandelar

Observera att fonden är öppen för köp respektive inlösen månadsvis.

  1. Anmälan om köp av fondandelar samt likvida medel måste vara Enter Fonder tillhanda före kl. 15.30 (kl 11:00 vid halv bankdag), 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden, (se tabell nedan).
  2. Vid direktinvestering via Enter Fonder – vänligen avisera oss om insättningen per email till operations@enterfonder.se
Sista datum för köp av fondandelar år 2022/2023
Avser period

22 december

januari

24 januari

februari

21 februari

mars

24 mars

april

21 april

maj

24 maj

juni

22 juni

juli

24 juli

augusti

24 augusti

september

22 september

oktober

24 oktober

november

23 november

december

20 december

januari

22 december

Avser period

januari

24 januari

Avser period

februari

21 februari

Avser period

mars

24 mars

Avser period

april

21 april

Avser period

maj

24 maj

Avser period

juni

22 juni

Avser period

juli

24 juli

Avser period

augusti

24 augusti

Avser period

september

22 september

Avser period

oktober

24 oktober

Avser period

november

23 november

Avser period

december

20 december

Avser period

januari

Inlösen av fondandelar (kunds försäljning av fondandelar)

Begäran om inlösen måste vara Enter Fonder tillhanda före kl. 15.30 (kl 11 vid halv bankdag), 15 bankdagar före den sista bankdagen i månaden, (se tabell nedan).

Inlösenformulär finns här och mejlas till operations@enterfonder.se.

Sista datum för inlösen av fondandelar år 2023
Datum då likvida medel utbetalas till kund

10 januari

1 februari

7 februari

1 mars

10 mars

3 april

5 april

2 maj

9 maj

1 juni

8 juni

3 juli

10 juli

1 augusti

10 augusti

1 september

8 september

2 oktober

10 oktober

1 november

9 november

1 december

6 december

2 januari

10 januari

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 februari

7 februari

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 mars

10 mars

Datum då likvida medel utbetalas till kund

3 april

5 april

Datum då likvida medel utbetalas till kund

2 maj

9 maj

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 juni

8 juni

Datum då likvida medel utbetalas till kund

3 juli

10 juli

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 augusti

10 augusti

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 september

8 september

Datum då likvida medel utbetalas till kund

2 oktober

10 oktober

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 november

9 november

Datum då likvida medel utbetalas till kund

1 december

6 december

Datum då likvida medel utbetalas till kund

2 januari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.