Investera i våra fonder

Vi erbjuder fonder för långsiktigt sparande för dig som privatperson, privat bolag eller institutionell investerare, oavsett om det handlar om ett löpande sparande eller engångsinvesteringar.

Information för Rådgivare

Som distributör av våra fonder får ni en hög servicenivå och närhet till våra förvaltare, helt baserat på respektive uppdragsgivares specifika behov av information och relation. Våra förvaltare finns tillgängliga för digitala kundträffar eller utbildningsmöten för era rådgivare. Vi hjälper även till om ni har behov av material om vår förvaltning eller våra fonder.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningen i våra portföljbolag.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Vi gör därför vår egen hållbarhetsanalys på samtliga investeringar och när vi investerar är hållbara affärsmodeller och bolag som gynnas i den hållbara omställningen två av de grundläggande kvalitetskriterier vi letar efter.

Kvalitet, värde och öppenhet för nya intryck

Fonderna förvaltas i enlighet med Enters beprövade förvaltningsfilosofi och strukturerade investeringsprocess. Vi är långsiktiga ägare och letar efter bra svenska bolag till ett vettigt pris – som ökar sin vinst och slår marknadens förväntningar.

Institutionell förvaltningsmodell

Vår institutionella förvaltningsmodell har väglett oss i över 20 år och identifierat långsiktigt värdeskapande. Specialisering, struktur och samarbete har skapat en svårslagen överavkastning mot index.

Här finner du våra fonder

Ta gärna kontakt så berättar vi mer!
Daniel Nordkvist
Kundansvarig Institutionella kunder

Daniel är kundansvarig mot institutionella kunder. Han har 20 års erfarenhet från bank och kommer närmast från Danske Bank där han varit ansvarig för försäljning av post trade-tjänster mot svenska institutionella kunder. Daniel har en magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot strategi och marknadsföring. Daniel nås på 0708-35 21 22.

Henrik Lindquist
VD Pareto Asset Management AB

Henrik har mer än 30 års erfarenhet av kapital- och fondförvaltning och har verkat i bolaget sedan starten 1999. Henrik har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik nås på 070-693 57 13.

Våra distributörer

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.

Handelsinformation, handelskalender & blanketter

Juridiska personer som är registrerade som kunder hos Fondbolaget kan köpa fondandelar genom att göra en insättning på den aktuella fondens teckningskonto i SEB enligt nedanstående tabell. Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss. Vänligen avisera oss om insättningen per email operations@enterfonder.se eller fax 08-790 57 50.

För Juridiska personer som vill bli direktkunder hos Fondbolaget skall nedan kundformulär fyllas i. Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss. Så snart du är registrerad som kund meddelar vi dig detta och du kan köpa fondandelar i fonderna.

Här nedanför finner du som är distributör även en blankett för öppning av nominee-konto.

Välkommen att kontakta Operations på email operations@enterfonder.se eller tel 08-790 57 00 vid eventuella frågor.
Handelsinformation
Handelskalender
Handelskalender och information om bryttidpunkter för Enter Micro Cap
Information om bryttidpunkter
Sälja fondandelar

Låter det intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.