Investera i våra fonder

Vi erbjuder fonder för långsiktigt sparande för dig som privatperson, privat bolag eller institutionell investerare, oavsett om det handlar om ett löpande sparande eller engångsinvesteringar.

Information för Rådgivare

På den här sidan har vi sammanställt information för rådgivare och distributörer.

Som distributör av våra fonder får ni en hög servicenivå och närhet till våra förvaltare, helt baserat på respektive uppdragsgivares specifika behov av information och relation. Våra förvaltare finns tillgängliga för digitala kundträffar eller utbildningsmöten för era rådgivare. Vi hjälper även till om ni har behov av material om vår förvaltning eller våra fonder.

Ta gärna kontakt så berättar vi mer!
Välkommen att kontakta oss
Daniel Nordkvist
Kundansvarig Institutionella kunder

Daniel är kundansvarig mot institutionella kunder. Han har 20 års erfarenhet från bank och kommer närmast från Danske Bank där han varit ansvarig för försäljning av post trade-tjänster mot svenska institutionella kunder. Daniel har en magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot strategi och marknadsföring. Daniel nås på 0708-35 21 22.

Henrik Lindquist
VD Enter Fonder AB

Henrik har mer än 30 års erfarenhet av kapital- och fondförvaltning och har verkat i Enter sedan starten 1999. Henrik har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik nås på 070-693 57 13.

Våra distributörer

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningen i våra portföljbolag.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Vi gör därför vår egen hållbarhetsanalys på samtliga investeringar. Hållbara affärsmodeller och bolag som gynnas i den hållbara omställningen är två av de saker vi letar efter.

Kvalitet, värde och öppenhet för nya intryck

Fonderna förvaltas i enlighet med Enters beprövade förvaltningsfilosofi och strukturerade investeringsprocess. Vi är långsiktiga ägare och letar efter bra svenska bolag till ett vettigt pris – som ökar sin vinst och slår marknadens förväntningar.

Institutionell förvaltningsmodell

Vår institutionella förvaltningsmodell har väglett oss i över 20 år och identifierat långsiktigt värdeskapande. Specialisering, struktur och samarbete har skapat en svårslagen överavkastning mot index.

Handelsinformation, handelskalender & blanketter

Juridiska personer som är registrerade som kunder hos Enter kan köpa fondandelar genom att göra en insättning på den aktuella fondens teckningskonto i SEB enligt nedanstående tabell. Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss.

Vänligen avisera oss om insättningen per email operations@enterfonder.se eller fax 08-790 57 50.
Handelsinformation
Handelskalender
Handelskalender och information om bryttidpunkter för Enter Micro Cap
Information om bryttidpunkter
Blanketter - Bli kund
Sälja fondandelar

Enters väg mot hållbara investeringar - från analys till investeringsbeslut

Vi analyserar efter en egen analysmodell där det ges utrymme att kombinera kvantitativa datapunkter med våra egna erfarenheter och bedömningar. Hållbarhetsanalysen görs för alla investeringar och används som underlag vid investeringsbeslut och i det efterföljande påverkansarbetet.

Vår hållbarhetsanalys utförs alltid i samråd mellan våra hållbarhetsanalytiker och förvaltare. I våra breda Sverigefonder integreras även utfallet av vår hållbarhetsanalys kvantitativt i den analysmodell förvaltaren använder som stöd för att beräkna ett motiverat pris för våra investeringar. På detta sätt säkerställs att hållbarhetsfrågor får ett direkt och väl avvägt genomslag i bolagsanalysen.

Vi är långsiktiga investerare och bedriver en aktiv förvaltning. Det innebär att vi koncentrerar våra portföljer på relativt få innehav. På så sätt skapar vi förutsättningar för en nära och aktiv dialog kring kritiska hållbarhetsfrågor. Det är här vi finner vår största möjlighet att göra skillnad. För att dialogen ska bli konstruktiv är det dock avgörande att ha en god uppfattning om hur vi vill påverka bolaget i fråga. I det arbetet har vi stor hjälp av vår hållbarhetsanalys.

Utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete är att alla bolag genom aktivt påverkansarbete kan bli bättre. Inom vissa branscher ser vi dock att de hållbarhetsrelaterade riskerna är så omfattande att en investering inte är motiverad. Samtliga av våra fonder väljer därför att avstå investeringar i bolag som verkar inom särskilt utsatta eller kontroversiella branscher.

1 av 4

Låter det intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.