Månadsrapport Enter Micro Cap januari 2023

En spännande fond i en händelserik tid

Det är med stor glädje som vi kan summera den första händelserika månaden för Enter Micro Cap.

Stockholmsbörsen har startat året i positiv anda. Faktum är att vi kan summera den starkaste januari-månaden för det breda börsindexet sedan 1994.

Ljuset efter mörkret

Den starka utvecklingen under årets första månad står i stark kontrast till fjolåret som präglades av fallande aktiekurser och stora utmaningar i form av geopolitisk oro, kraftigt stigande inflation och räntor samt flaskhalsar. Sammantaget bidrog detta till fallande värderingsmultiplar och likviditet på aktiemarknaden – inte minst för börsens minsta bolag som straffades extra hårt under fjolåret.

Men det är när allt ser som mörkast ut som börsen bjuder på bäst möjligheter för den som är långsiktig.

Ett möjligheternas år

Mot den bakgrunden gläds vi åt att starta Enter Micro Cap vid en tidpunkt där flaskhalsproblematiken nu börjar lätta och ränteuppgångarna mattas av i takt med avtagande inflationsuppgångar. Sammantaget skapar det en grogrund för ökad framtidstro hos både företag och aktiemarknaden. Trots att många av fjolårets utmaningar återstår, är vi försiktigt optimistiska inför återstoden av 2023.

“Sammantaget en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.”

Enter Micro Cap i korthet

Under kommande månader kommer vi att kommunicera fondens innehav. Fram till dess kan vi sammanfatta fondens övergripande karaktärsdrag:

Vid startpunkten ingick 50 bolag i portföljen med ett genomsnittligt marknadsvärde på cirka 7,5 miljarder kronor. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under senaste treårsperioden var 22 % och rörelsemarginalen 16 %. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden ligger på låga 0,8x EBITDA. Majoriteten av portföljbolagen har därtill starka marknadsandelar, tydliga huvudägare samt en historik av att utvecklas bättre än jämförelseindex. Sammantaget en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

Kvalitetsdriven portfölj

Vi har hittills kommunicerat att Addnode, Troax, Engcon och CTT Systems utgör betydande innehav i portföljen. Alla fyra är bolag som väl representerar de kvaliteter vi letar efter till Enter Micro Cap.

Vi gläds mycket åt att fonden nu är tillgänglig för handel via våra samarbetspartners Avanza, Nordnet, SAVR, Fondmarknaden och Alpcot. Dessutom kommer fonden bli tillgänglig på ytterligare plattformar i närtid.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som har investerat i Enter Micro Cap för förtroendet. Varmt välkommen att ta kontakt med oss om du intresserad av att vara med på Enter Micro Caps fortsatta resa!

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.