Månadsrapport Enter Micro Cap maj 2024

Nya framsteg för Enter Micro Cap

Under maj månad avkastade Enter Micro Cap 9,0% medan index utvecklades 10,6%. Sedan fondens start har portföljen utvecklats klart bättre än jämförelseindex, 32,3%, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått 20,1%.

Under första halvåret 2024 har vi sett positiv kursutveckling på Stockholmsbörsen, med ökad riskaptit även hos de mindre bolagen. Börsens minsta bolag är det storlekssegment som utvecklats bäst hittills i år – något som inte hänt under de senaste tre åren.

I skrivande stund har i princip alla bolag på Stockholmsbörsen hunnit visa upp rapporterna för första kvartalet. Generellt sett är bilden ovanligt tudelad, där fler bolag än vanligt kommit in svagare än förväntat. Samtidigt överträffar många förväntansbilden. Antalet bolag som kommer med rapporter i linje med förväntansbilden var lägre än vanligt.

Stabil rapportperiod och spännande tillskott

Fonden har hittills kommit väl ut ur rapportperioden där majoriteten av portföljbolagen rapporterat i linje med eller bättre än förväntan. De stora besvikelserna har överlag lyst med sin frånvaro.

Under mitten av månaden såldes de sista aktierna i Electrolux Professional. Bolaget har varit med i fonden sedan starten och har nära nog dubblats sedan dess. Under månaden gick de upp över Micro Cap-fondens Market Cap-gräns samtidigt som värderingen nådde vår målkurs. Mot den bakgrunden såldes de sista aktierna.

Under maj köptes mjukvarubolaget IAR Systems in till fonden. Bolaget har en global marknadsandel på 40 % för mjukvara till programmering av chip som används till Internet of Things inom allt från hemelektronik till fordon och smarta hem. Under de tio senaste åren har de uppvisat mycket stark lönsamhet samt en god, stadig tillväxt. Dock har den senaste 3–5-årsperioden varit utmanande för bolaget, bland annat efter ett större förvärv som inte utvecklades som förväntat och skapade utmaningar. Under de senaste åren har bolaget jobbat aktivt för att vända utvecklingen, och sedan ett par kvartal har de återigen börjat uppvisa goda marginalnivåer.

Under det gångna kvartalet mäktade bolaget med att leverera 28,6 % rörelsemarginal. Givet nystarten och en stark nettokassa tar vi in IAR Systems i portföljen med föresatsen att den senaste tidens goda siffror kommit för att stanna. I ett sådant scenario framstår aktien som klart attraktivt värderad på dessa nivåer. Lönsamma mjukvarubolag med nettokassa och globalt ledande marknadspositioner tenderar att handlas till klart högre multiplar än vad bolaget gör nu. Det borgar för god avkastning framåt.

”Fonden har hittills kommit väl ut ur rapportperioden där majoriteten av portföljbolagen rapporterat i linje med eller bättre än förväntan. De stora besvikelserna har överlag lyst med sin frånvaro.”

Goda förutsättningar för fonden

Farhågorna kring var räntan toppar har minskat markant under senaste kvartalet som en följd av centralbankernas nya besked. Det lär dock dröja innan räntekostnaderna faller på ett märkbart vis för bolagen. Därför är det alltjämt betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag där genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg och lönsamheten god. Merparten av bolagen i fonden har dessutom starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Beroendet av extern finansiering är lågt. Sammantaget återspeglar fonden vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

När vi ser till omvärldsförutsättningarna befinner vi oss i ett mycket intressant läge för Micro Cap-bolagen inför fortsättningen av 2024, efter att segmentet utvecklats tydligt svagare än storbolagen i tre års tid. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen samtidigt som kreditspreadar fallit. Det, i kombination med en låg likviditet i den här typen av bolag, ger positiva indikationer.

Sammantaget tar vi oss an fortsättningen av 2024 med god optimism.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.