Månadsrapport Enter Micro Cap mars 2023

En första spännande tid för Enter Micro Cap

Vi kan nu summera det första händelserika kvartalet för Enter Micro Cap. Början av 2023 har bjudit på sällan skådade kontraster. Året inleddes med den starkaste januarimånaden för det breda börsindexet sedan 1994, följt av en stabil rapportperiod under februari. Men därefter kom optimismen på skam då världens börser under mars bjöds på en obehaglig deja vu-upplevelse från finanskrisen 2008.

Ingen ny finanskris

Återigen är den utlösande faktorn amerikanska banker på fallrepet. Under 2008 hette bankerna Bear Stearns, Wachovia och Lehman Brothers. Idag handlar det om Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank. Precis som 2008 sänder oron i amerikanska banker chockvågor i det globala finansiella systemet. I Europa har vi bland annat redan sett schweiziska Credit Suisse tas över av ärkerivalen UBS. Historien antyder att det här skeendet inte på långa vägar är över. Samtidigt är beslutsfattare och centralbanker världen över tränade i scenariot från 2008. Därtill är såväl skuldsättningsgrader som regelverk förbättrade idag. Mycket talar således för att turbulensen i banksystemet består i närtid – men att en storskalig finanskris likt den 2008 är fullt möjlig att undvika.

Med turbulens kommer också möjligheter

Svenska Micro Cap-bolag är på intet sätt förskonade från oron i det globala finansiella systemet. Tvärtom. För små bolag med svag balansräkning är turbulens på finansmarknaderna direkt förödande i ett läge där efterfrågan försvagas – vilket vi nu ser inom sektorer som detaljhandel och bygg.

“Sammantaget har vi en portfölj som har goda förutsättningar att navigera väl – även genom rådande omvärldsmiljö.”

Men för bolag med starka balansräkningar, bra marknadspositioner och god lönsamhet är turbulensen inte nödvändigtvis enbart av ondo, utan erbjuder också möjligheter att flytta fram långsiktiga positioner. Vi letar metodiskt och målmedvetet för att hitta den typen av bolag till Enter Micro Cap.

En portfölj rustad för framtiden

Sammantaget har vi en portfölj som har goda förutsättningar att navigera väl – även genom rådande omvärldsmiljö. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden i portföljen ligger på låga 0,8 x EBITDA. Topp 10-innehaven i portföljen har 0 i genomsnittlig nettoskuld. Majoriteten av portföljbolagen har därtill starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Sett till portföljen som helhet är således beroendet av extern finansiering lågt. Dessutom är fondens exponering mot kraftigt utmanade sektorer som konsument och bygg mycket lågt. Sammantaget återspeglar portföljen vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

Positiva siffror från start

Fonden har utvecklats bättre än jämförelseindex sedan starten vid årsskiftet med en avkastning på +3,4 % för A-klassen och +3,1 % för B-klassen att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som avkastat 0,9 %. Under marsturbulensen avkastade Enter Micro Cap A –1,5% och Enter Micro Cap B –1,9% medan index backade –4,2%.

Avslutningsvis gläds vi åt alla givande kundträffar och möten som vi har haft runt om i Sverige under våren i samband med fondens uppstart. Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om Enter Micro Cap!

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.