Enter Fonders Hållbarhetsrapport nr 1, 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

Kapitel 1

Rapporten i korthet

Dataspelsindustrin – en etisk snårskog

Den globala marknaden för dator- och tv-spel har växt till att idag vara världens ledande underhållningsindustri. Att spela dataspel är för det allra flesta oproblematisk utan några negativa följder. Forskning visar snarare att dataspel kan ha många positiva effekter på spelaren. För vissa individer övergår däremot ett normalt och oproblematiskt spelande till att bli ett problematiskt beteende som kan få direkta negativa konsekvenser på den enskilda individens förmåga att hantera sin vardag. Dataspelindustrin har samtidigt växt till en miljardindustri med uppkomsten av alltmer snillrika sätt att tjäna pengar på som följd. Här är allt för ofta de problematiska spelarna storkonsumenterna. Detta har väckt flera frågeställningar som rör det ansvar som dataspelsindustrin bär i dessa frågor. Läs mer om vår syn på dessa frågor här.

 

Hexagon – en mångsidig hållbar vinnare

De hållbara tillämpningsområdena för Hexagons produkter inom sensor- och mätteknik är närmast obegränsade. Ska en process digitaliseras, då kan Hexagon troligen erbjuda en hållbar lösning. Den hållbara megatrend som driver Hexagons tillväxt förstärks ytterligare från politiskt håll där en rad initiativ spelar Hexagon i händerna. Läs mer om vårt innehav i Hexagon här

 

Addtech – i centrum för den hållbara omställningen

Addtechs är ett teknikhandelsbolag med cirka 130 underliggande dotterbolag. Trots att dotterbolagen verkar i en lång rad olika branscher har de en sak gemensamt, de befinner sig i centrum för den hållbara omställningen. Med koncernens målsättning att hela bolagets omsättning ska bidra till en hållbar utveckling år 2030 ser vi Addtech som en investering med en tydlig hållbar prägel i våra portföljer. Läs mer om vårt innehav i Addtech här

Kapitel 2

Incidenter

Stillfront

I september 2020 förvärvade dataspelsutvecklaren Stillfront den kroatiska spelstudion Nanobit. Ett av spelen i förvärvade Nanobits spelportfölj, Tabou Stories, lever inte upp till vår värdegrund då spelet i vår mening normaliserar att kvinnor i beroendeställning använder sex mot ersättning. I dialog med Stillfront har vi framfört våra synpunkter på det berörda spelet och fått intrycket att spelets innehåll ska ses över. Så länge spelets handling är densamma kommer Enter helt att avstå investering i bolaget. Enter Småbolagsfond avyttrade därför den 18:e december sin sista position i bolaget

 

Sandvik

Sandvik uppmärksammades i december 2020, tillsammans med cirka 2000 andra bolag, i en artikel av brittiska The Guardian. I artikeln listar The Guardian Sandvik som ett av flera bolag som har betalat 0 procent i skatt till den australiensiska skattemyndigheten under inkomståret 2018–2019, trots att bolagets australiensiska dotterbolag har haft en total taxerbar inkomst på 433 049 USD under samma period. Enter Fonder har initierat en dialog med Sandvik angående det uppmärksammade missförhållandet.

Kapitel 3

Etik i dataspelsindustrin

Etik i dataspelsindustrin

Den globala marknaden för dator- och tv-spel har växt till att idag vara världens ledande underhållningsindustri med över 2,7 miljarder användare. År 2020 spenderade dessa över 159 miljarder dollar på spel, en ökning av omsättningen på 9 procent från föregående år. Branschen befinner sig i en imponerande trend som inte visar några tecken på mättnad, förväntningarna tyder snarare på att branschen kommer fortsätta växa i oförändrad takt de kommande åren

 

 

Idag spelas PC-, tv- eller mobilspel (hädanefter dataspel) av personer i alla åldrar. Mest populärt är det dock fortsatt bland unga där 79 procent av alla barn mellan 9 och 12 år dagligen spelar någon form av dataspel. Bland den unga befolkningen sticker också mängden spelade timmar ut. Här toppar pojkar i 13 års åldern statistiken med 39 procent av gruppen spelandes mer än 3 timmar per dag. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Dataspel har otvetydigt en inverkan på ungas vardag och formar såväl individens utveckling som den gemensamma kulturen.

 

Träffa analytikern
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.