Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt mars 2024

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt mars 2024

Fonden går framåt med nya spännande innehav

Stockholmsbörsen fortsatte starkt under mars och är upp ca 6 % vilket är bland de främsta börserna i Norden. Tvärtemot februari månad utvecklades småbolagen starkare än storbolagen denna gång och världsindex gick upp ca 3 %. Sett till sektorer har basindustrin utvecklats bäst och energi sämst. Makrodata spretade åt lite olika håll, men flera fastighetsbolag utvecklades starkt och räntorna förväntas sänkas framöver.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 6 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 6 %.  Positivt bidrag kom från innehaven i JM och Fagerhult medan innehaven i OX2 och Medicover bidrog negativt.

Investeringar med stor potential

AstraZeneca förvärvade det kanadensiska företaget Fusion för ca två miljarder dollar. Samarbetet mellan bolagen har pågått en tid, då Fusion arbetar med att transformera cancerbehandling från traditionell cellgiftsbehandling till mer målsökande behandling.

Fonden har under månaden investerat i Tobii Dynavox. Bolaget är världsledande inom att möjliggöra ett mer självständigt liv för människor med olika former av kommunikations- och rörelsenedsättning. Ögonkänning för ALS-patienter, röststöd för personer med funktionsvariation och hjälpmedel vid autism är några exempel. Marknaden är underutvecklad med endast ett fåtal aktörer, samtidigt som behovet av olika former av hjälpmedel är enormt. Tobii Dynavox satsar starkt på att komma ut till fler logopeder för att sprida kunskap om de tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga.

”Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 6 % under månaden. Vi investerade i Tobii Dynavox som gör hjälpmedel för människor med olika former av kommunikations- och rörelsenedsättning. Marknaden är underutvecklad med endast ett fåtal aktörer, samtidigt som behovet av olika former av hjälpmedel är enormt.”

EU-direktiv ger draghjälp

Fagerhult skapar energieffektiva belysningslösningar och erbjuder smart belysning som kan styras utifrån behov.  Under månaden har de fått draghjälp av det nya EU-direktivet EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) som innebär att fastigheter – som står för 40% av EU:s energikonsumtion – ska energirenoveras. Bäst effekt erhålls genom att förbättra ventilation och installering av nya värmekällor, men även bytet till LED-lampor sparar energi.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.