Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juni 2022

Långsiktiga vinnare på en marknad i motvind

Juni månad präglades av kriget i Ukraina och ansökan om svenskt medlemskap i Nato. Marknaden ökade fokus på inflation och räntehöjningar. Amerikanska konsumenternas förväntningar är nere på den lägsta nivån på 10 år vilket påverkar efterfrågan på konsumentprodukter negativt. Det finns också många frågetecken kring hur hårt inflationen biter sig fast. Om vi justerar försäljningen av sällanköpsvaror för inflation ser siffran inte så stark ut, då priserna har ökat medan själva volymutvecklingen ligger relativt stilla.

Utvecklingen på marknaden har varit svag och Enter Sverige Hållbar Tillväxt föll med –13,5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx föll –11,9 %. Störst bidrag gav positionerna i Astrazeneca och Linc medan det största negativa bidraget kom från Medicover och Mips.

 

“Astrazeneca har fortsatt att utvecklats väl med flera intressanta milstolpar under året. På cancerkonferensen ASCO presenterade bolaget under månaden viktiga data inom bröstcancerområdet HER2-Low för sin kandidat Enhertu.”

Kraftigt stigande aktiekurs efter biogasaffär

Scandinavian Biogas meddelade att de har signerat ett avtal med en tysk distributör av flytande biogas. Leveransstart sker under 2024 och avtalet gäller fram till år 2030. Orderstorleken är för totalt 1,07 Twh med potential att utöka leveransen till totalt 2 Twh. Affären har ett värde på 2,7 mdr sek och implicerar ett försäljningspris som är klart högre än vad analytiker har estimerat. Scandinavian Biogas har tidigare indikerat att prisnivån på marknaden är högre än deras existerande kontrakt. Det nytecknade avtalet är i sig mycket positivt och bådar gott för framtida försäljning med högre pris och därmed förbättrad lönsamhet för bolaget. Detta kontrakt är även delvis länkat till det rörliga priset på naturgas. Initialt steg aktiekursen mycket kraftigt.

Nya milstolpar för Astrazeneca

Astrazeneca har fortsatt att utvecklats väl med flera intressanta milstolpar under året. På cancerkonferensen ASCO presenterade bolaget under månaden viktiga data inom bröstcancerområdet HER2-Low för sin kandidat Enhertu. Datan visade på bättre resultat jämfört med standardbehandling och fördelen kunde ses i alla undersökta patientgrupper. Resultaten kan leda till att Enhertu blir en del av standardbehandlingen i USA för denna form av bröstcancer.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.