Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt april 2023

Långsiktigt starka fondbolag på en uppåtgående marknad

Stockholmsbörsen fortsatte sin positiva kurs och var Nordens starkaste marknad under april, då storbolagen utvecklades bättre än småbolagsindex.  I USA publicerades industriproduktionsdata lägre än förväntat och i Sverige höjde Riksbanken räntan med 50 punkter till 3,50 %. Stort fokus hamnade på kvartalsrapporterna för första kvartalet då ett flertal bolag levererade bättre resultat än väntat. Sektormässigt utvecklades hälsovård och finans starkast, medan det gick sämst för basindustri och råvaror.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 2,7 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 3,0 %. Innehaven i Electrolux och Troax bidrog positivt medan avkastningen från Fasadgruppen och Sandvik var svagare.

Budrykten på ett Electrolux i medvind

Electrolux redovisade en försäljningstillväxt som var 10 % bättre än förväntat och förlusten i Nordamerika minskade. Komponentbrist och problem vid den nya produktionsanläggningen i USA, i kombination med minskad konsumentefterfrågan, har tyngt aktien under de senaste kvartalen. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagt, men ledningen poängterade att outlook ligger fast samtidigt som kostnadsminskningsprogrammet kommer att ge besparingar på 4–5 mdr kr under året. Prognoser behöver revideras upp på det starkare resultatet och aktien steg ca 15 % under rapportdagen. Efter månadens slut började budrykten från ett kinesiskt företag florera på marknaden.

“Det kommande förbudet att inom EU producera traditionella lysrör har potential att utgöra en medvind för Fagerhult under flera år framöver.”

Stabil prognos för Sandvik

Sandvik rapporterade i linje med marknadsförväntan med en bra orderingång och en gruvindustri som utvecklades väl med stark efterförsäljningsmarknad. Marginalerna var lägre, till viss del på grund av negativa valutaeffekter, men då förväntan på en starkare marginalutveckling ökat den senaste tiden blev utvecklingen lite av en besvikelse och aktien föll tillbaka. Kontrasten till bolag som rapporterade bättre än väntat blev för stor.

Med LED först i ledet

Fagerhult är nytt innehav i fonden. Utfasningen av traditionell belysning mot LED förväntas växa då EU vill se ökad energibesparing i fastigheter genom modernare uppvärmning och belysning. Från augusti 2023 införs förbud inom EU att producera traditionella lysrör eftersom de innehåller kvicksilver – något som har potential att utgöra en medvind för Fagerhult under flera år framöver.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.