Månadsrapport Enter Select september 2021

Månadsrapport Enter Select september 2021

Månadskommentar Enter Select

Månadens internationella nyhetsflöde, där kinesiska Evergrande dominerat, har överlag varit negativt. Världens börser har efter ett starkt år tagit ett kliv tillbaka. Det finns allt fler tecken på att inflationsuppgången som observerats sedan början på året kan vara mer ihållande än marknaden hittills bedömt. Internationella och svenska räntor har i spåren av detta stigit under månaden. Aktieindexet MSCI World Index, mätt i USD, sjönk med 3 % under september. Under månaden sjönk de amerikanska börserna med 4 %. De europeiska börserna sjönk med 3 % under månaden medan den svenska börsen, mätt som SIXPRX, sjönk med 6 %. Vinnarsektorer var hälsovård och telekom medan industri och IT var på förlorarsidan.

Enter Select A minskade med 5,8 % och Enter Select C minskade med 5,7 %. Fondens jämförelseindex OMXS50EW tappade 5,2 %.

“Hexagon uppdaterade sina finansiella mål och siktar på en omsättningstillväxt på 8–12 % per år och en vinstmarginal (EBIT) på över 30 % till 2026.”

 

Vi har haft ett antal avstämningar med bolag innan de gått in i ”black period” inför Q3. Sammanfattningsvis går efterfrågan åt rätt håll. Det är helt i linje med att vi är i en rejäl återhämtningsfas efter pandemichocken. Det är också en tämligen enhetlig bild, oavsett bransch, att det finns svårigheter med transporter och att få fram olika insatsvaror. Vi skrev närmare om det i vår förra månadsrapport. Det är möjligt att problemen kulminerat och att det blir gradvisa förbättringar framåt. Bolagens syn på saken kommer att vara i fokus i den kommande rapportperioden.

Två av våra bolag hade kapitalmarknadsdagar under september. Först ut var Nent (Viaplay, mm.). Nent planerar att accelerera Viaplays internationella expansion de kommande åren. Till de tidigare marknaderna (exempelvis Baltikum och Polen) läggs nu Storbritannien, DACH-länderna och Kanada. Planen är att Viaplay vid slutet av 2023 ska finnas i sammanlagt 16 länder och ha 16 miljoner abonnenter. Det skulle ge en årlig omsättningstillväxt på 18–20 % fram till 2025. Vinsterna kommer att hållas tillbaka de närmaste fyra åren på grund av kostnaderna för de internationella (ex Norden) utrullningarna. Bolaget räknar med att nå en marginal på 15 % 2026 men ser en långsiktig potential på över 20 %. Vi tycker att det finns stor potential i bolaget om de kan nå sina mål, men är väl medvetna om riskerna.

Hexagon uppdaterade sina finansiella mål och siktar på en omsättningstillväxt på 8–12 % per år och en vinstmarginal (EBIT) på över 30 % till 2026. Marginalmålet underbyggs bland annat av att mjukvara fortsätter att växa som en andel av försäljningen. Idag svarar den för 40 %. Vi tycker att bolaget är mycket väl positionerat för att ta vara på två starka trender – digitalisering och hållbarhet.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.