Månadsrapport Enter Select oktober 2023

Ökad geopolitisk oro men sjunkande inflation

Oktober kännetecknades av den sorgliga utvecklingen i Israel-Hamas-konflikten. Politiskt sammanbrott och skuldtaksdiskussioner i USA, Rysslands invasion av Ukraina och tillväxtoro för 2024 var också i fokus. En mer positiv nyhet är att inflationen är på nedgång – i skrivande stund strax över 4 % i USA och i Euroland). Till skillnad från augusti och september utvecklades de större bolagen i OMXS30 sämre i oktober (–3,5 %) än småbolagsindex CSRX Sweden (–3,2 %). Världens breda index såg negativa utvecklingar med eg S&P500 –2,1%. Amerikansk 10-årig statsobligation steg med 33 baspunkter till ca 4,9 %.

Stabila rapporter för tredje kvartalet

Vid månadsskiftet hade en stor del av Stockholmsbörsen samt våra portföljbolag presenterat sina Q3-rapporter. Generellt har bolagens försäljning varit i linje med förväntningarna medan lönsamhet kommit in bättre än väntat. Bolag som inte har levererat ett bra kassaflöde såg allmänt en aktienedgång på rapportdagen. Order har i princip varit i paritet med försäljningen för bolagen (book-to-bill), vilket innebär en sekventiell men inte dramatisk nedgång. Vi estimerar också att orderingången kommer att fortsätta minska en bit in i 2024.

Bakåt för Enter Select A och C

Enter Select A sjönk med 3,7 % och Enter Select C med 3,6 % under månaden, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 3,5 %. AAK, Troax och Bonesupport bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet medan Medicover, Husqvarna och JM bidrog minst.

”Generellt har bolagens försäljning varit i linje med förväntningarna medan lönsamhet kommit in bättre än väntat.”

AAK skjuter i höjden

I början av månaden kom AAK med en positiv vinstvarning. Bolaget växte rörelseresultatet per kg med 47 % i årstakt och rörelseresultatet var 30 % högre än analytikernas förväntningar. Som vi tidigare konstaterat verkar en stor del av dessa lönsamhetsförbättringar vara här för att stanna, då de är drivna av produktivitetsförbättringar samt ett större fokus på produkter med ett högre förädlingsvärde.

Bolaget uppnådde redan i detta enskilda kvartal sin ambition att dubbla rörelseresultatet per kg till år 20–30, ett mål de satte på sin kapitalmarknadsdag för cirka ett år sedan. Eftersom AAK:s nuvarande lönsamhetsförbättringar inte är drivna av volymer (vilka minskar i år), tror vi att ökade volymer de kommande åren kan driva lönsamhetstillväxten ytterligare framöver.

Spännande tillskott i portföljen

Under början av oktober adderade vi ett nytt innehav till portföljen: Bonesupport. Bolaget utvecklar och säljer patenterade produkter för att behandla frakturer i ben och skelettutfyllnad orsakad av exempelvis trauma eller infektion. Deras viktigaste produkt Cerament G/V är en patenterad benutfyllnadsvätska innehållande antibiotika. Vätskan som stelnar blir över tid kroppsegen benvävnad. Bolaget växte organiskt med nära 80 % i Q3 – USA-marknaden är en starkt bidragande faktor – och har precis börjat bli kassaflödespositiva. Bruttomarginalen var på höga 92 % i kvartalet. Givet den höga tillväxttakten i lönsamheten ser vi också att multipelvärderingen för bolaget lär komma ned relativt fort.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.