Månadsrapport Enter Select januari 2023

Fallande amerikansk långränta gav stöd till marknaden

Inflationsstatistik och ränteläge har fortsatt stark påverkan på finansiella marknader och den fallande räntan drev på globala aktiemarknader i januari. Tecken på att inflationen i USA toppar har fått räntan på en 10-årig amerikansk statsobligation att gå ner till under 3,50 % från ca 3,90 % vid årsskiftet. Den ligger alltså väsentligt lägre än vid toppen på ca 4,20 % i oktober/november förra året.

God ökning för Enter Select

Enter Select A steg med 9 % och Enter Select C med 9,1 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 7,9 %. Medicover, Sandvik och Husqvarna bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet medan AstraZeneca, Camurus och Atlas Copco bidrog minst.

Kundbesök i Indien ger hopp om framtiden

I början av januari hade Erik förmånen att under en omvälvande resa besöka vårt portföljbolag Medicovers lokala verksamhet i Indien. Ett fantastiskt dynamiskt land med en stor växande medelklass, hög BNP-tillväxt på 7 % under 2023 och med en lägre inflation än i Europa och USA. I dagsläget kommer ca 10 % av Medicovers omsättning från den indiska verksamheten, en siffra vi tror kan dubblas inom några få år till en god och ökande marginal givet att bolaget ökar sitt kapacitetsutnyttjande. Medicover har just nu 24 sjukhus i mellersta Indien och det är fantastiskt att se dem bidra positivt för människor i närområdet.

Spridd inledning på rapportsäsongen för Q4

I mitten av månaden inleddes rapportperioden. Sandvik levererade en bra rapport som var något över förväntningarna. Generell industri ser ut att utvecklas svagare medan gruvdelen går starkt. Det är sannerligen ett starkare Sandvik som har växt fram under de senaste åren med högre marginaler och bättre avkastning på kapital.

“Sandvik levererade en bra rapport som var något över förväntningarna.”

EQT levererade en rapport som inte riktigt rosade marknaden, med carried interest som var svagare än väntat. Dock har EQT en fantastisk bra bas och affärsmodell som enligt oss skapar en bra grund för långsiktig lönsamhetstillväxt.
Hexagons fjärde kvartal var enligt oss stabilt men med en något svag kassaflödesgenerering på grund av rörelsekapitaluppbyggnad. Det sistnämnda är en utveckling som går igen i många bolagsrapporter för Q4, exempelvis Atlas Copcos. Bolaget nådde inte riktigt förväntningarna gällande ordrar, där framför allt vakuumteknik var svagare. Men analytikerna sänkte endast Atlas Copcos estimat med några få procent efter rapporten, något som inte förändrar vår långsiktigt positiva vy av bolaget.

Volvos rapport var något svagare än väntat med en marginal som påverkades negativt av utfallet inom framför allt Construction Equipment. Å andra sidan verkar efterfrågan vara stabil med förbättrat momentum för ordrar i januari. Dessutom ser Volvos fria kassaflöde bra ut, försörjningskedjan har börjat ordna upp sig, leveranspriserna för Q1 har höjts och de har gett förslag om extrautdelning.

SEB kom med ytterligare en stark rapport. Räntenettot var i linje med förväntningarna i marknaden medan de överraskade rejält på trading. Förväntade kreditförluster ligger fortsatt på en låg nivå, netto 500m kronor (motsvarar 8 punkter). Balansräkningen är stark och vi räknar med att en kombination av utdelning och återköp av aktier kommer att ge en årlig avkastning på ca 10 %.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.