Månadsrapport Enter Select januari 2024

En lugnare börsmånad – men med stigande riskaptit

Januari var en lugnare börsmånad jämfört med de kraftigt positiva börsutvecklingarna under november och december 2023. OMXS30 sjönk med 1,7 % under januari samtidigt som S&P500 var upp med 1,7 %. Marknaden prisar som i förra månadsslutet in c.150 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024. Räntor på 10-åriga statsobligationer var generellt något upp under månaden (USA upp 8 punkter, Sverige upp 16 punkter). Rapportperioden för fjärde kvartalet har nu pågått en tid och över lag har bolagsrapporterna kommit in relativt i linje med förväntningarna. Jämfört med förra kvartalet har dock kursreaktionerna varit något mer positiva i förhållande till utfallet, vilket indikerar ett bättre marknadssentiment. Vi har dessutom sett ett stigande antal utköpsbud – exempelvis på Pagero, Byggfakta, Besqab och Kindred – vilket är en indikation på tilltagande riskaptit.

Enter Select-fonderna slår index

Enter Select A sjönk med 1,4 %, Enter Select C med 1,4 % och Enter Select D med 1,4 % under januari, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 1,8 %. Medicover, SEB och AAK bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan Embracer, H&M och Hexagon bidrog minst.

Expansivt förvärv från Medicover

Medicover fortsätter att expandera och förvärvade under januari en tysk laboratoriekoncern. Bolaget, som har cirka 150 anställda och en omsättning på runt 15 miljoner euro, utökar därmed sitt laboratorienätverk. Satsningen leder till bättre samarbeten för effektivare laboratorieprocesser och ökad lokal effektivitet med förbättrad kundservice, samtidigt som Medicover uppnår ökad kostnadseffektivitet.

”Bolagsrapporterna för fjärde kvartalet har kommit in relativt i linje med förväntningarna. Jämfört med förra kvartalet har dock kursreaktionerna varit något mer positiva i förhållande till utfallet, vilket indikerar ett bättre marknadssentiment.”

Oväntat VD-byte i H&M

H&M rapporterade sin rapport för fjärde kvartalet under månaden. Bruttomarginalen kom in bättre än väntat medan resultatet justerat för nedskrivningar var relativt i linje med förväntan. Kassaflödet har varit starkt. December-januari-försäljningen startade dock svagare med –4 % i lokal valuta år över år. Den mest oväntade nyheten var dock att VD Helena Helmersson avgår efter fyra år på posten. Hon ersätts av Daniel Ervér som senast varit ansvarig för bolagets varumärke. Även om både marknadens och våra förväntningar har varit lägre, bedömer vi att chansen att uppnå det tioprocentiga marginalmålet för hela 2024 har minskat. Den nya VD:n uttrycker önskan att fortsätta på den befintliga operationella vägen, men det är ännu oklart vilka förändringar VD-bytet kan medföra.

Stabilt kvartal från Volvo

Volvo rapporterade en relativt bra rapport för det fjärde kvartalet. Både lastbilar och anläggningsmaskiner överträffade förväntansbilden. Orderingången var dock något svag. Avkastningen på investerat kapital ligger för närvarande runt 15 % och avkastningen på eget kapital över höga 25 %. Direktavkastningen ligger på nära 8 % och nettokassan uppgår nu till imponerande 83 miljarder kronor (exklusive pensions-/leasingavsättningar).

Framåtlutad nyemission i Camurus

Vårt innehav Camurus genomförde en expansiv nyemission i mindre skala under månaden för att säkra upp kapital och möjliggöra accelerering av nästkommande produkter och fortsatta lanseringar.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.