Månadsrapport Enter Select maj 2024

Positiva börser under maj månad

Under maj månad utvecklades världens börser positivt. S&P500 var upp ca 5 % och Stockholmsbörsen ca 3 %. 10-åriga statsobligationer var relativt oförändrade jämfört mot förra månaden. Marknaden prisar som i slutet av april in ca 35 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024 (jämfört med 150 punkter i slutet av december). I Sverige valde Riksbanken att sänka styrräntan med 25 punkter från 4,0 % till 3,75 %. Även om detta var väntat är det ett viktigt steg efter drygt två år av stigande och högre räntor. Efter sommaren sker troligen ytterligare en sänkning följt av en eller två till under hösten. ECB förväntas sänka räntan i början av juni.

Uppåt för Enter Select A, C och D

Enter Select A steg med 3,3 %, Enter Select C med 3,4 % och Enter Select D med 3,4 % under månaden, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 3,8%. Linc, Medicover och Bonesupport bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan K2A, AstraZeneca och Hexagon bidrog minst.

Vi tog en position i Mycronic, en global marknadsledande leverantör av produktionsutrustning. Deras avkastning på eget kapital är över 20 % och EPS-tillväxt framöver borde ligga på höga tal.”

En inblick i portföljen

Under maj tog vi en position i Mycronic. Bolaget är en global marknadsledande leverantör av produktionsutrustning (eg. maskritare) som används för elektroniktillverkning för exempelvis bildskärmar och halvledarplattor/halvledare. Nuvarande årlig försäljning ligger runt ca 6 miljarder kronor och bolaget har ett mål om 10 miljarder kronor 2027–2030. Eftermarknaden utgör omkring 30 % av omsättningen och rörelsemarginalen i bolaget ligger över 20 %. Avkastning på eget kapital är över 20 % och EPS-tillväxt framöver borde ligga på höga tal. En nettokassa på över 2,5 miljarder kronor möjliggör för framtida förvärv.

Linc investerar i bolag inom den nordiska Life Science-sektorn och har som näst största innehav i fonden en position i Calliditas Therapeutics. De sistnämnda utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar med stort medicinskt behov. Under månaden la det japanska bolaget Asahi Kasei ett kontantbud på Calliditas med en budpremie på ca 83 % jämfört med senast kurs vilket bidrog till att Linc fick en fin utveckling under månaden.

AstraZeneca genomförde sin första stora forsknings- och utvecklingsdag på sju år och höjde där sin prognos för bolagets försäljning till 80 miljarder dollar år 2030. Om prognosen stämmer kommer bolaget ha en årlig tillväxttakt på 7 % som sker genom ökad försäljning av existerande produkter, breddad användning av existerande produkter till nya terapiområden samt med nya produkter. Försäljningsökningen ger en högre tillväxttakt än förväntat och AstraZeneca förväntar sig att ha ca 25 block buster-produkter, vilket innebär att de säljer för mer än 1 miljard dollar per år respektive.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.