Månadsrapport Enter Select februari 2023

Högre inflationsstatistik och bättre arbetsmarknadsdata dämpade marknaderna

Amerikanska FED inledde månaden med att höja räntan 0,25 % till intervallet 4,5–4,75 %. BOE, ECB och Riksbanken höjde senare under månaden med 0,5 %. Inflationsförväntningarna har börjat likna en tennismatch där inflationssiffror för januari på 6,4 % kom in högre än väntat (förra månaden dämpades förväntningarna). Även amerikansk arbetslöshetsdata var starkare. Allt detta gjorde att 10-åriga statsobligationer ånyo steg och satte press på aktiemarknaderna under senare delen av månaden efter en stark inledning.

Enter Select A, B och C sjönk med 0,3 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 1,2 %. Medicover, Husqvarna och SEB bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan Electrolux, AFRY och Securitas bidrog minst. Under månaden har vi sålt av vår position i Arjo då vi har blivit mer tveksamma till bolagets framtida tillväxt.

Godkänt Q4 och hoppingivande kapitalmarknadsdag

Nibe rapporterade ett riktigt bra Q4 med organisk försäljningstillväxt på 27 % jämfört med konsensusförväntan på 14 %. Bolaget ser en betydande förbättring i sin komponentförsörjning och passerade år 2022 sitt försäljningsmål på 40md kr. Nytt delmål är 80md kr.

Electrolux vinstvarnade i början av året. Q4-rapporten innehöll dock ytterligare tråkig läsning i termer av en 2023-outlook som var mer negativ än marknaden och vi hade förutspått. Dessutom verkar bolaget inte ha fått kontroll på sin nordamerikanska verksamhet. Men förhoppningsvis är detta på bättringsvägen under 2023. Om inte kommer det säkerligen ske ytterligare förändringar i ledningen. Med en EV/Sales på 0,4 x finns värderingsuppsida.

“Få bolag är i dagsläget expansiva på samma sätt som Medicover.”

16 februari höll Medicover en kapitalmarknadsdag där bolaget satte nya mål att öka organisk försäljning till minst 2,2md EUR 2025 (från 1,5md EUR 2022) och justerad EBITDA till minst 350m EUR (från 234m EUR 2022). Alltså en försäljnings-CAGR på strax över 13 %. Förvärv kan bidra ytterligare till detta. Få bolag är i dagsläget expansiva på samma sätt som Medicover. Vi vidhåller att bolagets resa under kommande tioårsperiod kommer bli extremt spännande. Inte minst efter Indienresan som vi skrev om i förra månadsbrevet.

Några ord om lönsam tillväxt – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

Förvaltningsfilosofin på Enter Fonder är att hitta långsiktigt bra bolag. Detta är baserat på egenskaperna kvalitet, operativa trender och att hitta ett bolags verkliga värde. När vi utvärderar våra portföljbolag och potentiella nya kandidater är lönsam tillväxt – dvs vinsttillväxt – en viktig faktor.

Det är ganska tydligt att vinst per aktie över tid styr aktiekursers utveckling. Om vi exempelvis gör en körning på vinsttillväxt för Stockholmsbörsen under perioden 2005–2023 får vi en R2 (determinationskoefficient) på 0,83 vilket är relativt högt (1,0 är perfekt korrelation). Om vi tittar på vår portfölj ser vi en CAGR för vinst per aktie på strax över 10 % i snitt för 2019–2023 (portföljviktat; samt vi justerar bort outliers och värden som har riktningsförändringar). Vi får en median på strax under 10 %. För samma period får vi en CAGR på Stockholmsbörsen på 5,5 % samt 3,8 % för OMXS30.

Alltså, en tillväxt som är betydligt högre för portföljen än för börsen som helhet. Överlag är vinsttillväxt en bra indikator för aktiekursutveckling, men vi tittar även på andra gemensamma nämnare för att utvärdera bolag: hållbarhet, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbarhet, hög avkastning på kapital, bra ledning och starka ägare. I månadsrapporterna framåt kommer vi titta lite närmare även på dessa parametrar. Häng med!

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.