Månadsrapport Enter Select oktober 2021

Månadsrapport Enter Select oktober 2021

Månadsrapport Enter Select oktober 2021

Under oktober återvände riskaptiten till marknaden med breda uppgångar bland globala börser. Blickar vi mot USA var tillväxtbolag den starkaste drivaren även om värdebolag också utvecklades väl. Stockholmsbörsens breda index (SIXPRX) steg med 5 %. Fastigheter var den bästa sektorn med en uppgång på hela 14 % under månaden men även finanssektorn utvecklades starkt. Ericsson drog ner IT-sektorn till negativt territorium och dataspelsbolagen hade ytterligare en tuff månad.

Rapportperioden är i full sving med överlag starka resultat drivet av fortsatt återhämtning i efterfrågan. Utfallen varierar beroende på hur väl bolagen hanterat problemen med varuförsörjning och högre kostnader för de flesta insatsvaror och komponenter. Kommentarer kring efterfrågan är fortsatt positiva vilket bådar gott inför kommande kvartal. Framför allt om problemen med flaskhalsar i leverantörsleden gradvis byggs bort.

Frågan om huruvida utbudsbrist kommer att resultera i varaktig inflationsuppgång eller om prisuppgångarna endast är tillfälliga är fortsatt aktuell. Under senare delen av månaden har räntemarknaden börjat spekulera i att centralbankerna måste höja styrräntor betydligt tidigare än deras egna prognoser. Räntemarknaden kommer antagligen förbli oförändrad.

Enter Select A och Enter Select C steg med 4,7 % vilket helt motsvarade ökningen av fondens jämförelseindex (OMXS50EW).

“Troax är ett av de mindre börsbolagen i vår portfölj vars aktie haft den bästa utvecklingen under året av alla innehaven. Bolaget är, trots sin relativa litenhet, global marknadsledare inom sin nisch.”

Troax är ett av de mindre börsbolagen i vår portfölj vars aktie haft den bästa utvecklingen under året av alla innehaven. Bolaget är, trots sin relativa litenhet, global marknadsledare inom sin nisch. Troax tillverkar skydd för till exempel robotiserade produktionslinjer för bilindustrin. På senare år har marknaden för automatiserade lager vuxit kraftigt i kölvattnet av den ökade e-handeln. Den organiska orderingången för det senaste kvartalet blev hela 47 %. Man har haft en bra beläggning i fabrikerna och dessutom lyckats väl med att höja priserna för att kompensera för dyrare insatsvaror, främst av högkvalitativt stål. Rörelsemarginalen låg på stabila 22 %.

Husqvarna annonserade ett förvärv i USA. Det är det första större förvärv de genomfört på senare år. Bolaget säljer bevattningssystem och har en stark närvaro hos merparten av de stora återförsäljarna i landet. Här skapas en stor möjlighet att kunna sälja mer av Gardenas produkter i USA, inte minst robotgräsklippare.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.