Månadsrapport Enter Select december 2023

Bättre marknadssentiment och ökad riskvilja

Vändningen som startade i november mot lägre centralbanksräntor och sjunkande långräntor är kraftigt positiv för de flesta tillgångsslag. Därav såg vi också att det bättre aktiemarknadssentimentet fortsatte även i december. Marknaden prisar nu in hela c.150 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024. Sannolikheten är dessutom stor – cirka 75 % – att en första sänkning sker redan i slutet av mars. Räntan på amerikansk 10-årig statsobligation sjönk med runt 45 punkter under månaden (och 60 punkter i november). Nivån är nu under 4 %. Marknaden prisar heller inte in fler höjningar från Sveriges Riksbank. Den ökade riskviljan har även nått de mindre aktierna som haft en betydligt sämre avkastning jämfört med de större under 2023. Svenska småbolag (Carnegie Small Cap Index) steg med 9,8 % i december jämfört med 7,3 % för OMX30. S&P500 var upp 4,5 % under månaden.

Stark medvind för Enter Select

Enter Select A steg med 8,9% i december; Enter Select C med 9,0%

Enter Select A steg med 8,9 % och Enter Select C med 9,0 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 8,3 %. Hexagon, Troax och K2A bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet medan Medicover, AstraZeneca och Securitas bidrog minst. 2023 års uppgång för Enter Select A och C summerar till 16,6 % och 17,6 %, respektive.

Solida kapitalmarknadsdagar för Hexagon och Investor

I början av december höll Hexagon en efterlängtad kapitalmarknadsdag. Fokus låg på genomgång av nya produkter, transparens i bolagsstyrningen samt ökad insyn i bolagets siffror då Hexagon går från två till fem affärssegment. Bolaget upprepade som väntat sina finansiella mål och var övertygade om att den organiska tillväxten om 5–7 % kan fortsätta bortom 2026 samt till en ökad marginal. Vår uppfattning är också att Hexagons nuvarande efterfrågebild håller uppe väl trots svagare makroutsikter för världen.

Under månaden hade också Investor sin kapitalmarknadsdag. Bolaget presenterade inga revolutionerande nyheter men visade på den imponerande utvecklingen i de noterade och onoterade delarna. Enligt oss är det just bolagets långsamt gradvisa förbättring och långsiktighet som också gör att investerings-caset över tid är så starkt.

”Den ökade riskviljan har även nått de mindre aktierna som haft en betydligt sämre avkastning jämfört med de större under 2023. Svenska småbolag steg med 9,8 % i december.”

Stark förvärvsmånad för Troax och AstraZeneca

1 december annonserade Troax förvärvet av Garantell som är specialiserade på anpassade hyllplan, nätpaneler och säkerhetslösningar. Bolaget, som är placerat ca 20 km från Troax i Småland, omsätter årligen omkring 35 miljoner Euro. Synergier för inköp och försäljning är goda då bolagen har liknande exponering i Europa. Förvärvet adderar cirka 13 % i ökad försäljning även om lönsamheten är något lägre än för Troax. Köpeskillingen motsvarar mindre än halva multipeln jämfört med Troax och får anses vara attraktiv. Troax låga nettoskuldsättning kommer också att kunna möjliggöra fler förvärv framöver.

AstraZeneca förvärvade i sin tur den amerikanska vaccintillverkaren Icosavax för 1,1 miljarder dollar och den kinesiska cellterapiaktören Gracell för 1,2 miljarder dollar. AstraZeneca har redan en stor exponering mot den kinesiska marknaden. Med det sistnämnda förvärvet signalerar bolaget att Kina som land är intressant både som slutmarknad och som en aktör inom forskning och utveckling. Även om vi ser båda förvärven som framåtlutade är de också något oväntade då båda verksamheterna är relativt kapitalintensiva. Detta bidrog också till den negativa utvecklingen för AstraZeneca under månaden.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.