Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta april 2023

Positiv lönsamhetsprognos efter starka kvartalsrapporter

Trots fortsatt oro bland amerikanska banker valde marknaden under månaden att fokusera på kvartalsrapporterna. Rapporterna har både i Sverige och internationellt överlag varit bra och överträffat analytikernas förväntningar. Stockholmsbörsen steg med 3,0 % i april och amerikanska börsen steg 1,6 %.

Likviditet söker placering

Sveriges Riksbank höjde som väntat reporäntan med 50 punkter till 3,50 %. Marknadsräntor var relativt oförändrade i USA, Tyskland och Sverige. Även kreditspreadar var oförändrade under månaden. I svenska obligationsmarknaden har det varit få emissioner vilket gjort att priserna på andrahandsmarknaden stigit. Marknaden har varit avvaktande då emitterande bolag och investerare inte varit överens om vad som är en rimlig prissättning i denna miljö. Samtidigt är det normalt lägre aktivitet under rapportperioder. De bolag som kommit till marknaden med en attraktiv emission har belönats med väldigt starkt intresse vilket vittnar om att det finns mycket likviditet som letar placeringar.

”Majoriteten av kvartalsrapporterna var starka. AAK:s lönsamhetsförbättringar verkar vara här för att stanna då de är drivna av produktivitetsförbättringar samt ett större fokus på produkter med ett högre förädlingsvärde.”

Ökad lönsamhet här för att stanna

Som sammanfattning av rapportperioden kan vi konstatera att majoriteten av rapporterna var starka. Delar av industri och verkstad fortsätter att gå starkt, fastighetsbolagen var relativt ointressanta, stora banker går väldigt starkt medan vi ser tecken på sämre tider från nischade konsumentbanker.

För att lyfta fram ett av våra innehav kom AAK med en positiv vinstvarning under månaden. Bolaget växte rörelseresultatet per kg med 53 % i årstakt och rörelseresultatet var 28 % högre än analytikernas förväntningar. Det positiva är också att en stor del av dessa lönsamhetsförbättringar verkar vara här för att stanna då de är drivna av produktivitetsförbättringar samt ett större fokus på produkter med ett högre förädlingsvärde.

Riskminimering i fonden

IMF släppte en uppdaterad konjunkturprognos med titeln ”A Rocky Recovery” vilket är en bild vi delar. Den osäkra konjunkturbilden tillsammans med att prissättning inte ger tillräcklig kompensation för detta har medfört att vi fokuserat på korta obligationer för att minska risken. Vi har nu 12 % korta företagscertifikat från solida bolag som Telia, Sandvik och Alfa Laval.  Kreditduration är nu 1,8 år vilket begränsar känsligheten mot marknadsrörelser.

Räntenivån i Enter Klimatfokus på 5,1 % tycker vi är bra sett till risktagandet i fonden.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.