Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2021

Månadskommentar Enter Klimatfokus Ränta december 2021

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år fått styra världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Detta resulterade i en ekonomiskt tillväxt som syns både i makroekonomisk statistik som BNP-tillväxt och i företagens resultaträkningar.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag haft svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. Detta har i kombination med rekordhöga energipriser medfört att inflationen är på den högsta nivån på flera årtionden. Trots att en del av uppgången anses vara temporär är det ändå nya impulser som trycker på.

Höjda räntor inom överskådlig framtid De stora QE-programmen som lanserades vid pandemins utbrott har börjat trappas ner och höjda räntor kommer allt närmare. Som vanligt ligger USA före Europa. Troligtvis kommer nästa år till stor del handla om just detta.

Räntemarknaden har varit volatil under året med stigande statsräntor. Obligationer som påverkas av marknadsräntor har därför haft en negativ avkastning under året.

Företagsobligationer har haft en blandad utveckling där såväl amerikansk som europeisk investment grade har haft negativ avkastning medan high yield givit mellan två och tre procents avkastning. Fondens avkastning står sig således stark jämfört med internationella motsvarigheter.

“Uppmuntrande är att klimatfrågor får en allt större plats i samhällsdebatten och på finansmarknaderna. Jämfört med 30 procent i början på året har nu hälften av fondens bolag klimatmål som är verifierade av Science Based Target Initiativ. “

En fond i tiden och för framtiden

Uppmuntrande är att klimatfrågor får en allt större plats i samhällsdebatten och på finansmarknaderna. Jämfört med 30 procent i början på året har nu hälften av fondens bolag klimatmål som är verifierade av Science Based Target Initiativ. Parallellt har flera bolag satt högre ambitionsnivåer vilket gör att fondens koldioxidavtryck närmar sig en minskningstakt i linje med 1,5-gradersmålet.

De flesta bolagen i fonden har hanterat återhämtningen väldigt väl vilket resulterat i starka finansiella siffor, lägre kreditrisk och i slutändan högre värdering på obligationerna. Detta förklarar att fondens avkastning är högre än vad räntenivån varit under året. För att lyfta fram några av bolagen har Elektas stabila ställning belönats med en officiell rating från S&P. Bussoperatören Nobina fortsätter att vinna nya kontrakt och samtidigt öka andelen bussar som körs fossilfritt. De isländska bankerna Landsbankinn och Islandsbanki har hanterat sin utlåning till turism och pandemirelaterade sektorer mycket väl. Alla dessa händelser, och många fler, har resulterat i stigande obligationspriser.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.