Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2022

Stor potential framåt

December inleddes med fallande räntor. Efter att centralbankerna FED, ECB och BOE höjde styrräntorna med ytterligare 0,5 procentenheter i mitten på månanden steg dock även marknadens räntor kraftigt. Detta medförde fallande börser och stigande kreditspreadar. Marknaderna återhämtade sig något i mellandagarna men likväl minskade de flesta tillgångar i värde under månanden. Bland fondens innehav kom det flera nyheter, framför allt från fastighetsbolagen. Balder gjorde en riktad emission där AMF tillför aktiekapital och Castellums vd Rutger Arnhult aviserade sin avgång.

Positiva tecken efter ett händelserikt år

Vi blickar tillbaka på ett väldigt händelserikt 2022. ör ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10 % och ett krig i Europa. Året går även till historien som ett av de med snabbast förändringar i räntor, där amerikanska FED höjde räntan med 4,25 % och Svenska Riksbanken med 2,5 %.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av ränteuppgången och svenska börsen föll 22 %, svenska tioåriga statsobligationen 16 %, och svenska investment grade-obligationer 4 %. Fonden tappade 2,5 % under året, vilket vi är nöjda med sett till förutsättningarna.

Höjd kreditkvalitet

Fondens genomsnittliga kreditkvalitet är BBB+ vilket är högre än i inledningen av 2022. Under året har norska Storebrand fått höjt kreditbetyg medan Castellum har gått motsatta vägen. Innehavet i Storebrand var dock 5,5 % jämfört med Castellums på 2 %, så rating-migrationen har under året varit positiv.

Aktiviteten för att anpassa fonden mot ett förändrat marknadsläge har under året varit hög. Vi har ökat exponeringen mot försäkringsbolag och finanssektorn med 10 %, där Storebrand nu är det största innehavet och Tryg Försikring och I är bland de fem största. Inom bank har vi adderat isländska Arion medan Klarna och Bank Norwegian lämnat fonden.

“Aktiviteten för att anpassa fonden mot ett förändrat marknadsläge har under året varit hög. Vi har ökat exponeringen mot försäkringsbolag och finanssektorn med 10 %, där Storebrand nu är det största innehavet och Tryg Försikring och If är bland de fem största.”

Försiktigt på fastighetsfronten

Inom fastighetssektorn har vi under hela året varit försiktigt allokerade. Vi tycker att prissättningen i sektorn överlag ser attraktiv ut trots att fler åtgärder likt de vi såg i december behöver komma på plats. Under sommaren och hösten har vi adderat Balder, Vasakronan och Vacse. Vi är dock försiktiga och den totala vikten är 17 % jämfört med 18 % i början på året. Inom energi har vi adderat Kraftrigen. Bolaget har producerar fossilfri el och värme och har ett kreditbetyg på A-.

Höjd räntenivå ger skydd framåt

Räntenivån i fonden har gått från 0,9 % till 4,6 % under året. Det förklaras dels av att Stibor stigit från –0,1 % till 2,7 %, dels av en förändrad värdering av kreditrisk. Den höga räntenivån ger skydd om prissättningen av kreditrisk stiger samtidigt som avkastningspotentialen är högre än på många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna skapa en god riskjusterad avkastning trots en svår konjunktur.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.