Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta september 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta september 2021

Månadskommentar Enter Klimatfokus Ränta

Månadens internationella nyhetsflöde, där kinesiska Evergrande dominerat, har överlag varit negativt. Världens börser har efter ett starkt år tagit ett kliv tillbaka. Det finns allt fler tecken på att inflationsuppgången som observerats sedan början på året kan vara mer ihållande än marknaden hittills bedömt. Internationella och svenska räntor har i spåren av detta stigit under månaden. Trots det negativa risksentimenten har svenska krediter gett bra avkastning. Lite motsägelsefullt har de allra säkraste bostads- och kommunobligationerna haft negativ avkastning medan alla övriga delar av kreditmarknaden gått starkt.

“Vi har under månaden haft möte med bolagets hållbarhetschef för att förstå hur de arbetar med ESG på de olika marknaderna där de expanderar. Vi har noterat att klimatavtrycket i förvärvade bestånd i vissa europeiska länder inte är på den nivån vi önskar.”

Fastighetsbolaget Heimstaden Bostad annonserade under månaden ett stort förvärv på 92 miljarder kronor från Akelius. Bolaget kommer efter förvärvet att vara Europas näst största fastighetsbolag. Vi har under månaden haft möte med bolagets hållbarhetschef för att förstå hur de arbetar med ESG på de olika marknaderna där de expanderar. Vi har noterat att klimatavtrycket i förvärvade bestånd i vissa europeiska länder inte är på den nivån vi önskar. Bolaget presenterade en trovärdig strategi kring detta och presenterade senare under månaden nya hållbarhetsmål för hela bolaget. Bolaget sätter nu målsättningen att minska klimatavtrycket från växthusgaser med 46 % till 2030 vilket är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vi ser även positivt på att de sätter krav på sina leverantörer att anta scienced based targets. Bolaget fick även sin första rating från Fitch med kreditbetyget BBB, vilket motsvarar nivåerna från de ratinginstitut som sedan tidigare följer bolaget.

Vi har följt industribolaget Gränges under en längre tid och valde under månaden att investera i den hållbarhetslänkade obligation som bolaget emitterade under månaden. Villkoren i obligationen är kopplade till att bolaget minskar klimatutsläppen och ökar andelen återvunnet aluminium. Når bolaget inte upp till målsättningarna behöver de betala ett högre belopp till investerarna på förfallodagen. Vi tycker detta är ett bra sätt att styra kapital till bolag som investerarare för att minska klimatpåverkan. Vi hade även nöjet att som investerare vara med på ceremonin när obligationen noterades på Nasdaq Sustainable Bond List.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.