Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta maj 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta maj 2024

Räntesänkningar och minskade utsläpp

Riksbanken sänkte under månaden styrräntan från 4 % till 3,75 %. Även om det var förväntat är det ett viktigt steg efter drygt två år av stigande och höga räntor. Efter sommaren sänks räntan troligen ytterligare en gång följt av en eller två till under hösten. Marknadsräntor föll under månaden, men sett från årsskiftet är längre räntor faktiskt högre idag. I Europa kommer troligen den första sänkningen i början på juni medan ränteläget i USA är mer osäkert.

Sentimentet för företagsobligationer fortsätter att vara väldigt starkt, både i Sverige och internationellt. Antalet bolag och volymen i nyemissioner är på historiskt höga nivåer. Intresset från investerare är stort vilket syns i flerfaldigt övertecknade emissioner samt högre priser och lägre kreditpremier i andrahandsmarknaden.

”Under månaden har de sista portföljbolagen rapporterat utsläppsdata för 2023 och vi kan glädja oss åt att fondens klimatinitiativ fortsätter att ge goda resultat.”

Klimatet en god investering

Fonden gav under månaden en avkastning på 0,60%. Räntan från fondens innehav bidrog med ca 0,40 % och stigande obligationspriser stod för resterande 0,20 %.

Under månaden har de sista portföljbolagen rapporterat utsläppsdata för 2023 och vi kan glädja oss åt att fondens klimatinitiativ fortsätter att ge goda resultat. Samtliga av fondens investeringar rapporterar idag utsläppsdata. Detta är en viktig milstolpe för fonden och ett resultat av att vi aktivt väljer att investera i bolag med ett framstående klimatarbete. Klimatstrategi har dessutom resulterat i ett minskat klimatavtryck om 42 % sedan 2019, en årlig minskningstakt med 13 % vilket vi är nöjda med. Särskilt glädjande är också att 40 % av portföljbolagen under det gångna har anslutit sig, eller uppdaterat sina mål, till Science Based Targets Initiative. Totalt har nu 80 % av fondens investeringar anslutit sig till initiativet.

En fullständig sammanfattning av klimatarbetet finns i fondens klimatrapport som inom kort publiceras på vår hemsida.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.