Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2024

Optimismens återkomst på marknaden

På den svenska företagsobligationsmarknaden har det varit intensivt. Kreditmarginalerna som bolagen får betala har det senaste halvåret kontinuerligt minskat, vilket gör att fler bolag nu väljer att komma till marknaden.

Fastighetsbolaget Balder har inte gjort en ny obligation på flera år, men i januari lyckades bolaget och investerare komma överens om en räntenivå som fungerade för båda parter. Fonden investerade i bolagets tvååriga obligationer med en ränta på 2 % över Stibor.

Castellum har varit aktiva med emissioner av korta obligationer sedan i höstas men gjorde nu en längre obligation med fem års löptid där de betalar 2,3% över Stibor, vilken fonden även valde att investera i. Vi förlängde även vår exponering mot Vasakronan.

Banker i fokus

Även flera banker har kommit till marknaden och vi investerade i en så kallad senior non-preferred obligation från SBAB, en efterställd obligation från danska Sydbank och en senior från Islandsbankii. På andrahandsmarknaden sålde vi halva innehavet i nischbanken Resurs efter att de lämnat en omvänd vinstvarning.

Även om kreditpremierna på marknaden kommit ner tycker vi att det finns många intressanta möjligheter för att skapa en god riskjusterad avkastning. Vi har förlängt den totala löptiden i fonden något för att reflektera det positiva sentimentet.

 

”Vi ser många intressanta möjligheter för att skapa en god riskjusterad avkastning och har förlängt den totala löptiden i fonden något för att reflektera det positiva sentimentet.”

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.