Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta juni 2023

En positiv trend för fonden

I slutet på månaden höjde Riksbanken återigen styrräntan med 0,25 % till 3,75 %. Åtgärden var enligt förväntan och fick ingen större effekt på marknaden. Under månaden steg dock både svenska och internationella räntor efter att representanter från flera av världens stora centralbanker uttalat sig om ytterligare höjningar framåt. Även ECB höjde räntan med 0,25 % medan norska centralbanken höjde med 0,5 %. Den efterlängtade räntetoppen fortsätter alltså att skjutas fram. Enter Klimatfokus Ränta äger i stort sett bara obligationer med kuponger kopplade till 3-månadersräntan Stibor, vilket gör att räntenivån ökar med stigande räntor samtidigt som värdet inte påverkas.

Stabil avkastning i en välbalanserad fond

Avkastningen under månaden var stabil på ca 0,3%. Den positiva avkastningen var jämnt fördelad över fondens innehav då det inte var några nyheter som överraskade.

Fastpartner blev nedgraderade av Moodys till high yield. Detta har varit väntat men fick ändå en negativ effekt på prissättningen. Fonden äger tre obligationer med förfall i mars 2024, maj 2025 och augusti 2027 som ger drygt 7 %, 9 % respektive 10 % ränta på nuvarande kurser, vilket vi tycker är attraktivt trots sämre utsikter för bolaget. Vi väljer därför att behålla dem trots nedgraderingen.

”I det nuvarande makroläget ser vi det som extra viktigt att arbeta med riskspridning. Fondens räntenivå på drygt 5,3 % medför möjligheter att skapa avkastning.”

Riskspridning och stora möjligheter

Viaplays vinstvarning var en överraskning för oss och för marknaden. Bolagets vd fick i samband med denna lämna bolaget och en ny koncernstruktur och ledning har presenterats. Osäkerheten har ökat och fondens innehav i deras obligation med förfall i juni 2025 gav en negativ avkastning på ca 1,4 %.

I det nuvarande makroläget ser vi det som extra viktigt att arbeta med riskspridning. Fonden har exponering mot ca 50 bolag i olika sektorer för att begränsa enskilda risker. Samtidigt tycker vi att fondens räntenivå på drygt 5,3 % medför möjligheter att skapa avkastning.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.