Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta maj 2023

Långsiktiga investeringar när räntetoppen närmar sig

Under maj fortsatte de stora centralbankerna att höja räntorna. Både FED och ECB höjde med 0,25 %. Marknaden tror att vi börjar närma oss toppen, men prissättningen indikerar en viss sannolikhet för ytterligare en höjning i USA och två i Europa. För svensk del börjar vår svaga valuta komma upp på agendan igen. Riksbanken vill gärna stärka den för att på så sätt begränsa den importerade inflationen. Rena köp i valutan ligger troligen ganska långt bort utan sker antagligen genom att hantera balansräkningen. Frågan är komplex men kommer att få större utrymme på Brunkebergstorg framöver.

AI förändrar spelplanen globalt

De stora frågorna på finansmarknaden har under månaden varit USA:s skuldtak, AI och i Sverige även fastighetssektorn. Problematiken kring skuldtaket är återkommande och skapar fortsatt oro, vilket kombinerat med osäkerhet kring konjunkturen och inflationen lett till volatilitet på räntemarknaden. Att AI kommer påverka oss alla blir alltmer tydligt. Det USA-baserade tech-bolaget Nvidia har bara i år värderats upp 160 % och gick därmed tillfälligt över den magiska gränsen med ett bolagsvärde på över 1000 miljarder USD. I Sverige har turerna kring SBB dominerat nyhetsflödet. Hela sektorn står inför en helt ny finansieringsmiljö och det kommer ta tid att anpassa bolagen till det nya ränteläget. I nuläget ser det inte ut som att SBB har den tiden då förtroendet och aktiekursen är i botten.

”Fonden är i linje med förräntningstakten och har gjort flera långsiktiga investeringar under månaden som gick.”

Aktiv månad på emissionsmarknaden

Under månaden var flera bolag aktiva på emissionsmarknaden. Fonden investerade i en grön treårig obligation från ICA och en femårig Sustainable Linked-obligation från Loomis. Vi har även adderat i befintliga innehav i andrahandsmarknaden och fortsatt att köpa korta företagscertifikat.

Fondens avkastning var stabil under månaden och är i linje med förräntningstakten.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.