Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2021

Månadskommentar Enter Klimatfokus Ränta november 2021

Andra halvan av månaden var väldigt volatil på världens finansmarknader med fallande aktiekurser och stigande kredit-spreadar. Långa räntor har fallit i linje med minskad riskaptit medan korta räntor i främst USA har stigit efter att Powell indikerat att styrräntan kan komma att höjas tidigare än väntat. Således var det stora rörelser för alla tillgångsklasser.

Det är till stor del samma frågor som ligger på bordet som tidigare månader. Det gäller till exempel hur inflationen som överraskat på uppsidan ska bedömas. Den rådande grundtesen är att den är av övergående natur och inte ett långsiktigt bekymmer. Men situationen är svårbedömd. Sedan har vi störningarna i leveranskedjorna. Läget är fortfarande utmanande för företagen men verkar möjligtvis ha lättat något inom vissa områden. Bolagen har hittills lyckats mycket väl med att kompensera för kostnadsökningarna genom att höja priserna. Så länge efterfrågan är stark, och det bör den vara långt in i nästa år, kommer vi se en bra vinstökning även 2022.

“Under månaden har vi adderat ett nytt bolag i form av Swedavia. Vi har även förlängt exponeringen mot Loomis som emitterade en så kallad Sustainable Linked-Bond.”

Under månaden har även den nya virusvarianten kallad omikron spridits sig över världen och orsakat oro för en förlängning av pandemin med stora hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser som följd.

Efter en lång period av positiv avkastning för fonden resulterade volatiliteten på alla marknader i en generell nedvärdering av företagsobligationer. Vi har under hösten tyckt att marknaden varit lite dyr, varför fonden har varit försiktigt positionerad. Volatilitet brukar ge möjligheter att skapa avkastning framåt och en liten korrigering i marknaden är sunt.

Under månaden har vi adderat ett nytt bolag i form av Swedavia. Vi har även förlängt exponeringen mot Loomis som emitterade en så kallad Sustainable Linked-Bond. Bolaget åtar sig att minska utsläppen av koldioxid med 20 % fram till 2025. Misslyckas bolaget med detta behöver de betala ett högre återbetalningsbelopp för obligationen. Bolaget kan främst arbeta med att minska utsläppen i sina transportfordon. Vi tycker att sammankopplingen mellan miljömål och obligationsvillkor är ett bra sätt för bolagen att visa att de arbetar aktivt mot målen.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.