Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta april 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta april 2024

Under april månad återspeglades mer negativa tongångar kring amerikansk inflation i att den 10-åriga amerikanska statsobligationen steg ca 40 punkter. Marknaden prisar nu endast in ca 35 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024, jämfört med 150 punkter i slutet av december.

Inflationsdata i eurozonen och Sverige har dock kommit in lägre än den amerikanska. Marknaden prisar därför in en första räntesänkning från ECB och Riksbanken under tidig sommar jämfört med september från FED. I Sverige är det till och med troligt att det sker redan i början av maj. Svenska och europiska längre räntor har följt de amerikanska uppåt medan korta räntor kommit ned med kommande förväntade räntesänkningar. I Sverige har preliminära BNP-siffror för Q1 indikerat en nedgång på 0,1 %. Detta är det fjärde kvartalet i rad med negativ tillväxt.

Den svenska obligationsmarknaden fortsätter att vara väldigt stark med mycket likviditet på sidlinjen.

I spåren på högre räntor har börser och kreditindex haft en avvaktande utveckling efter den starka starten på året. Bolagens kvartalsrapporter har varit relativt starka över lag, utan dramatiska överraskningar. Den svenska obligationsmarknaden fortsätter att vara väldigt stark med mycket likviditet på sidlinjen.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.