Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta augusti 2022

Nya möjligheter i den bromsande ekonomin

Volatiliteten på de finansiella marknaderna fortsätter med inflation och räntor som det övergripande temat. De stora rörelserna på räntemarknaden, där den amerikanska 10-åriga statsräntan har stigit från 2,8 % till 3,5%, har påverkat alla tillgångsklasser. Även i Sverige har vi sett en liknande rörelse vilket medfört prisnedgång på ca 5% för dessa obligationer. Centralbanker över hela världen signalerade fortsätta åtstramningar för att stävja inflationstrycket och globala inköpschefsindex pekar mot en allmän inbromsning av ekonomin. På aktiemarknaden får detta avtryck i breda fall lett av tillväxtorienterade bolag. Även kreditspreadar steg under slutet av månaden efter en period med ökad riskaptit under sommaren.

“Vi har under månaden deltagit i tre nyemissioner från Jyske Bank, Arion Bank och Lifco. På andrahandsmarknaden har vi köpt Balder, Castellum och Gränges.”

Ökad exponering med aktsamhet

Vi har under månaden deltagit i tre nyemissioner från Jyske Bank, Arion Bank och Lifco. På andrahandsmarknaden har vi köpt Balder, Castellum och Gränges. Balder är sedan sommaren ett nytt innehav där vi tycker att räntenivån väl kompenserar de risker som bolaget och sektorn står inför. Räntenivåerna är överlag attraktiva men volatiliteten och det negativa sentimentet gör att vi totalt sett har en försiktig positionering. Samtidigt söker vi obligationer där vi erhåller attraktiv ränta utan att ha allt för stor marknadsrisk. ondens ränta och avkastningsnivå kommer att stiga i paritet med Riksbankens kommande höjningar och vi är nu på räntenivåer vi inte sett på många år.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.