Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2022

Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2022

Månadskommentar Enter Cross Credit januari 2022

Föregående års höga inflation verkar vara mer bestående än vi trodde. Räntorna har därför stigit under inledningen på året med turbulenta finansmarknader som följd. Den amerikanska centralbanken bekräftade i slutet av januari denna bild. Att räntan höjs fem gånger under 2022 är det mest troliga. Även i Europa har räntorna stigit, om än inte i samma magnitud. Inflationen kommer i lite olika skepnader på de två sidorna av Atlanten och ECB och Riksbanken har en mer avvaktande syn på att höja räntan. Men marknaden tror ändå att detta kommer ske tidigare än vad centralbankerna kommunicerat. Såväl korta som långa räntor har därför stigit även här.

God prognos för tillväxt

Den globala konjunkturen verkar vara otroligt stark och tillväxten bör de närmaste åren vara mycket god. Detta speglas i bolagsrapporterna för sista kvartalet 2021. De ökade kostnaderna för insatsvaror och hur bolagen ska föra dessa vidare är ett återkommande tema. Så det finns signaler på stigande priser.

“Stålbolaget SSAB redovisar ytterligare ett rekordstarkt kvartal där de redan högt ställda förväntningarna överträffades.”

Stålbolaget SSAB redovisar ytterligare ett rekordstarkt kvartal där de redan högt ställda förväntningarna överträffades. Höga priser och stark efterfrågan gynnar bolaget. Deras satsning på fossilfritt stål har fått stor uppmärksamhet och intresset från kunder är stort. Därför initierar nu bolaget investeringar på 45 miljarder kronor för att ersätta befintlig produktion i Luleå och Rahee med den nya tekniken. Detta skulle medföra att SSAB i stort är koldioxidneutrala redan till år 2030 – den tidigare estimeringen var 2045. En väldigt spännande satsning då stålproduktion idag står för en stor del av världens utsläpp.

Standard & Poor’s belönade bolagets fina utveckling med att höja kreditbetyget till investment grade vilket gjorde att priset på deras obligation steg med 3 %. Bolaget är fondens näst största innehav så prisuppgången satte avtryck på månadens avkastning i positiv bemärkelse.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.