Månadsrapport Enter Cross Credit september 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit september 2023

Positiva vindar på den svenska obligationsmarknaden

Den positiva trenden i den svenska obligationsmarknaden fortsätter. Drivkrafterna är att intresset för ränteplaceringar fortsätter att vara starkt, vilket i kombination med relativt lågt utbud driver upp kurser på utstående obligationer. Även om det kontinuerligt kommer emissioner i primärmarknaden är orderböckerna över lag flera gånger övertecknade vilket även drar med prissättningen i andrahandsmarknaden. Inom den utsatta fastighetssektorn har flera bolag vidtagit åtgärder för att säkra finansiering vilket skapat ett positivt sentiment. Det ser så klart olika ut bland bolagen, men på ett övergripande plan har synen på sektorn under hösten svängt och prissättningen på utstående obligationer rekylerat. Fondens bästa innehav under månaden blev exempelvis ett av våra innehav i Fastpartner, där obligationen handlades upp drygt 2 % utan några direkta nyheter.

Räntenivån är fortsatt hög och vi ser god potential framåt. Vi har under året minskat risken i form av större diversifiering och kortare kreditduration.”

Löpande avkastning och stigande priser gör september till en bra månad

Fondens avkastning på drygt 0,7 % förklaras av den löpande avkastningen, som är 0,55 % per månad, och stigande priser på fondens innehav vilket bidrog med 0,15 % till månadens avkastning. Förutom nämnda Fastpartner kommer avkastning från bolag inom olika sektorer, med danska Jyske Bank, Hedin Mobility, Corem Property och norska Storebrand som topp fem bidragsgivare.

Räntenivån i fonden har kommit ner lite, delvis beroende på stigande priser men även på att 3-månadersräntan Stibor – som är referensränta till FRN-obligationer – föll drygt 10 punkter den sista dagen i månaden då den nu går över årsskiftet. Räntenivån är dock fortsatt hög och vi ser god potential framåt. Vi har under året minskat risken i form av större diversifiering och kortare kreditduration.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.