Månadsrapport Enter Cross Credit februari 2022

Månadskommentar Enter Cross Credit februari 2022

Rysslands invasion av Ukraina har medfört stora rörelser på världens finansmarknader. I dagsläget vet ingen hur detta kommer sluta eller vilka effekter det får på enskilda bolag och ekonomin i stort. Bolag och tillgångar med direkt verksamhet eller koppling till det som händer har naturligtvis påverkats mest, med stora prisförändringar i ryska aktier, rubeln och energi. Den stora osäkerheten kring förändrade handelsrelationer, energiförsörjning och det allmänna säkerhetsläget påverkar dock alla företag.

Det finns risk för stigande inflation då energi blir dyrare och störningarna i leverantörskedjor förvärras. Ett icke önskvärt scenario är att konjunkturen viker samtidigt som inflationen stiger. Centralbankerna har en svår uppgift framöver och de tidigare aviserade räntehöjningarna kan komma att skjutas framåt. Men osäkerheten har fört med sig kraftigt stigande volatilitet även på räntemarknaden. För att balansera bilden är konjunkturen stark i grunden och den direkta exponeringen för fondens innehav begränsad.

“Den svenska obligationsmarknaden har också drabbats av osäkerheten. Riskpremien har ökat för alla bolag även om det är relativt få som har direkt exponering mot Ryssland eller Ukraina.”

Nedjusterade prisnivåer men bra avkastningsmöjligheter framåt

Den svenska obligationsmarknaden har också drabbats av osäkerheten. Riskpremien har ökat för alla bolag även om det är relativt få som har direkt exponering mot Ryssland eller Ukraina. Prisnivåerna har justerats ned, vilket syns i avkastningen för fonden. Det positiva är att avkastningsmöjligheterna framåt ökat. Vi har ökat i innehav som vi anser har justerats ned för mycket och räntenivån har under månaden stigit med 0,5 % till 2,1 %.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.