Månadsrapport Enter Cross Credit november 2022

Attraktiva emissioner och satsning på tillväxt

Under månaden fortsatte världens centralbanker att höja styrräntorna. Amerikanska FED höjde räntenivån med 0,75 % vilket även Bank of England och Riksbanken gjorde. Samtidigt höjs guidningen om de slutliga räntenivåerna. Finansmarknadens fokus under månaden var att inflationsdata visade en lägre ökningstakt än förväntat och att centralbankerna närmar sig slutet av räntehöjningarna. Trots att konjunkturen är på väg att försvagas väljer marknaden för stunden att titta längre fram i cykel och alla risktillgångar hade en stark avkastning under månaden. Aktiemarknaderna steg 5–10 %, långa räntor föll och kreditspreadar sjönk.
I den svenska marknaden var kreditspreadar relativt oförändrade och fondens avkastning på 0,5 % förklaras av den löpande räntenivån. Vi ser nu effekterna av den höga räntenivån i fonden.

“Vi äger Catenas obligation vars pris steg kraftig och gav en totalavkastning på 2,5% under månaden.”

Boliden och Electrolux tar plats i portföljen

Aktiviteten på emissionsmarknaden var hög, framför allt inom investment grade-segmentet. lera bolag gjorde stora emissioner på nivåer som vi överlag bedömer som attraktiva för oss investerare. Vi har adderat Boliden och Electrolux genom att låna ut kapital via deras nyemissioner. I andrahandsmarknaden har vi förlängt exponeringen mot Islandsbanki och Resurs.

Nytt tillväxtkapital för Catena

I slutet på månaden tog fastighetsbolaget Catena in 1,6 miljarder kronor i nytt aktiekapital. Avsikten är att kunna behålla tillväxten genom projekt och förvärv. Det är positivt att bolaget har tillgång till nytt kapital och stärker bilden av bolaget. Vi äger deras obligation vars pris steg kraftig och gav en totalavkastning på 2,5% under månaden.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.