Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2023

Månadsrapport Enter Cross Credit oktober 2023

Framåt med försiktighet

Hösten har dominerats av en rad sorgliga händelser i omvärlden vilket även påverkar finansmarknaderna. Detta i kombination med en rapportperiod som gett blandade signaler medförde ett avtagande risksentiment i oktober. Världens börser har fortsatt nedgången, internationella kreditspreadar har stigit och räntemarknaden fortsätter att vara volatil. Men den svenska företagsobligationsmarknaden har trots allt som händer i omvärlden hållit emot väldigt väl, med ett starkt sentiment drivet av stor efterfrågan på attraktiva ränteplaceringar.

Blandade signaler från bolagens kvartalsrapporter

Från rapportperioden tar vi med oss att det fortsätter att vara svårt att ha en tydlig bild vad som händer framåt, med en viss justering åt det negativa hållet. Här och nu har dock de flesta bolagen levererat starka resultat – exempelvis redovisar bankerna rekordvinster. Bland fondens innehav visar exempelvis sparbanken Nordnet en avkastning på eget kapital på 50 %, där ränteintäkterna kompenserar för minskad aktivitet bland kunderna.

Bland industribolagen har Gränges trots en vikande försäljning lyckats hålla uppe marginalen och genera ett mycket starkt kassaflöde, vilket resulterat i betydligt minskad skuldsättning. Det är en positiv signal från vårt kreditperspektiv givet osäkerheten i efterfrågan framåt.

“Bland industribolagen har Gränges trots en vikande försäljning lyckats hålla uppe marginalen och genera ett mycket starkt kassaflöde, vilket resulterat i betydligt minskad skuldsättning.”

Attraktiv avkastning från välskötta bolag

I takt med att kvartalssiffrorna tillkännagivits har även emissionsmarknaden tagit fart. Flera stora emissioner gjordes där bland annat Volvo lånade 8 miljarder, vilket är en av de största emissionerna för svenska företag någonsin. Enter Cross Credit investerade i 3-årsobligationen, med en rörlig kupong på Stibor +0,7 %, vilket nu ger en räntenivå på 4,8 %. Fonden investerade även i en efterställd obligation som SEB emitterade. Obligationen har en löptid på 10 år, men med trolig återbetalning efter 5 år, och ger en kupong på Stibor +2,2 %. Detta motsvarar en räntenivå på 6,3 %. Bra exempel på att det i nuläget går att få attraktiv avkastning från välskötta bolag.

Fondens avkastning var under månaden i linje med räntenivån. Vi fortsätter att investera med viss försiktighet vilket har medfört att räntenivån kommit ner en aning. Det finns flera faktorer som avgör vad avkastningen i slutändan blir och vi tror att fonden är väl positionerad att skapa goda resultat i rådande marknad.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.