Månadsrapport Enter Cross Credit maj 2024

Hög aktivitet och lovande utveckling

Riksbanken sänkte under månaden styrräntan från 4 % till 3,75 %. Även om det var förväntat är det ett viktigt steg efter drygt två år av stigande och höga räntor. Efter sommaren sänks räntan troligen ytterligare en gång följt av en eller två till under hösten. Marknadsräntor föll under månaden, men sett från årsskiftet är längre räntor faktiskt högre idag. I Europa kommer troligen den första sänkningen i början på juni medan ränteläget i USA är mer osäkert.

Sentimentet för företagsobligationer fortsätter att vara väldigt starkt, både i Sverige och internationellt. Antalet bolag och volymen i nyemissioner är på historiskt höga nivåer. Intresset från investerare är stort vilket syns i flerfaldigt övertecknade emissioner samt högre priser och lägre kreditpremier i andrahandsmarknaden.

Höjda kreditbetyg i en osäker miljö

Fonden gav under månaden en avkastning på 0,70 %. Räntan från fondens innehav bidrog med ca 0,45 % och stigande obligationspriser stod för resterande 0,25 %. Störst bidrag kom från innehaven i Loomis. Bolaget fick i början på månaden sitt första officiella kreditbetyg på BBB från Standard & Poor’s. Kreditmarginalen justerades ned med ca 60 bps vilket medförde prisuppgångar på ca 1,5 %.  Även fastighetsbolaget Catena fick förbättrat kreditbetyg under månaden. Under året har fem bolag i Cross Credit – total vikt 8,5% av fonden – fått höjda kreditbetyg, medan ett fått sitt betyg sänkt. Trots den ljumna konjunkturen finns det alltså bolag som har utvecklats väl både operationellt och finansiellt.

“Sentimentet för företagsobligationer fortsätter att vara väldigt starkt, både i Sverige och internationellt. Antalet bolag och volymen i nyemissioner är på historiskt höga nivåer. Under månaden har vi deltagit i flera nyemissioner och även varit aktiva i andrahandsmarknaden.”

Flera nya innehav i fonden

Under månaden har vi deltagit i flera nyemissioner och även varit aktiva i andrahandsmarknaden. Ett nytt innehav i fonden är Swedish Orphan Biovitrum. Bolaget är verksamma inom behandlingar av sällsynta och svåra sjukdomar och gav ut sin första obligation på flera år. Vi har även ökat exponeringen mot isländska banken Kvika, Catena, AFRY, Hexagon, Swedavia, Landshypotek, Diös och Länsförsäkringar. Vi har däremot minskat positionen i Nibe efter en relativt svag kvartalsrapport.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.