Månadsrapport Enter Cross Credit januari 2023

Positiva konjunktursignaler och god avkastning

Året har inletts starkt med stigande börser, fallande räntor och kreditspreadar. Sentimentet har svängt och vi ser klart mer optimism på de finansiella marknaderna än i slutet på förra året. Konjunktursignalerna är fortfarande blandade men förhoppningen om att konjunkturen i stort ändå blir rätt hyfsad har etablerats i marknaden. IMF släppte exempelvis sin konjunkturprognos där de tror att världsekonomin växer med 2,9 % under året. Detta är något högre än tidigare och representerar det mer positiva övergripande synsättet.

Historiska nivåer i januari

Avkastning under månaden var väldigt god – ungefär det dubbla mot den löpande förräntningstakten. Detta förklaras av det goda sentimentet där prissättningen av kreditrisker minskat vilket medfört att obligationspriser stigit. De höga räntenivåerna som investerare nu kan erhålla har fått intresset för ränteplaceringar att öka. Internationellt var inflödet till räntefonder under månaden på historiska nivåer och vi ser liknande mönster i Sverige. Samtidigt får många bolag billigare finansiering via banklån varför utbudet av obligationer minskat.

“Avkastning under månaden var väldigt god – ungefär det dubbla mot den löpande förräntningstakten.”

Ombytta roller i portföljen

De innehav som generade bäst avkastning under månaden är de som gick sämst under förra året med Storskogen, Intrum och NP3 i täten. Vi tror att det finns goda förutsättningar för fortsatt bra avkastning men tycker att pendeln svängt lite väl snabbt för vissa bolag. Vi har därför minskat exponeringen mot fastighetsbolagen NP3 och Fastpartner och i stället ökat i Platzer.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.